Brukarvänspriset 2005

Svenska Brukarföreningens (SBF) Brukarvänspris 2005 går i år till Professor Henrik Tham vid Stockholms Universitet. Priset, som skall ges till en kandidat som lagt en humanistisk och mänsklig aspekt på narkotikafrågorna och bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör SBF:s medlemskollektiv, delades ut vid en ceremoni i samband med Svenska Brukarföreningens årsmöte som ägde rum torsdagen den 26 maj i föreningens högkvarter i Stockholm.

Prismotiveringen lyder: "En orädd professor vid Stockholm Universitet med stor integritet som haft svårt att få gehör hos etablissemanget. Hans forskning om narkotikasituationen har inte varit politisk korrekt utifrån den svenska modellen. Henrik har i många år genom sin forskning på punkt efter punkt visat att svenska narkotikapolitikens varit misslyckad. Inte minst har den varit inhuman vilket styrks av våra egna erfarenheter."

"I en situation där nationell identitet hotas, erbjuder narkotikafrågan till synes ett sätt att återupprätta konsensus. I kravet på 'ett narkotikafritt samhälle' och på brukarens totala avhållsamhet och rehabilitering återskapas ett nostalgiskt förflutet. I den stolta välfärdstraditionen accepteras inte skadereduktion, inte det som är näst bäst. I en situation av upplevt hot utifrån ställs samhällsmålet ännu högre: drogfrihet och upprättelse – och till varje pris. Välfärdsstaten värnar om sig själv och övergår från omsorg till försvar, från omtanke om svaga och utsatta till skyddet av medborgarna och visionen av det goda samhället. Det goda blir det bästas fiende."

Den andra nominerade var Dr Massimo Barra, Vice Ordförande Internationella Röda Korset & Röda Halvmånen, som i snart 30 år oförtrutet kämpat för harmreduction-modellen. Att Röda Korset, som står på de mest utsattas sida, dessutom stödjer alla former av skademinskande åtgärder för narkomaners hälsa är de facto något som få känner till och Svenska Brukarföreningen ville med nomineringen av Barra passa på att lyfta fram Röda Korsets hållning i denna fråga.

Tidigare års pristagare är 2003 Professor Emeritus Lars Gunne och 2004 Malmö & Lunds sprutbytesprogram.

Se också en intervju med pristagare Henrik Tham här.