Brukarrum

De enda lagliga konsumtionrummet i Norden finns i Norge och Danmark, men de är konstant under attack från organisationer och myndigheter.