Skånes Brukarförening på Brukardagen/Remembrance Day 2012

Skånes Brukarförening samlades i Stadsparken/Lund för att minnas och hedra de kamrater som gått bort under året. Vi var väl 13-15 personer som hade samlats vid det träd vi fick av Lunds kommun förra året. Det kom några till efterhand. Skånes Brukarförening  hade köpt 2 dussin rosor så att alla kunde lägga en ros och säga ett par ord om man så ville.

Sydsvenskan var, precis som förra året, också på plats och uppmärskammade dagen, se länk: http://www.sydsvenskan.se/lund/hedrade-bortgangna-vanner 

Skånes Brukarförening samlades i Stadsparken/Lund för att minnas och hedra de kamrater som gått bort under året. Vi var väl 13-15 personer som hade samlats vid det träd vi fick av Lunds kommun förra året. Det kom några till efterhand. Skånes Brukarförening  hade köpt 2 dussin rosor så att alla kunde lägga en ros och säga ett par ord om man så ville.

Sydsvenskan var, precis som förra året, också på plats och uppmärskammade dagen, se länk: http://www.sydsvenskan.se/lund/hedrade-bortgangna-vanner