En statlig knarkare kommenterar…

KRIS kampanj EMOT oss, sina olyckssystrar och –bröder, vi som är opiatberoende och behöver substitutionsbehandling är något av det mer osolidariska och omoraliska jag mött.
 
Bland oss som har/har haft ett heroinberoende är det "BARA" 5-10% som klarar av att sluta utan substitutionsbehandling, resterande individer  ska enligt KRIS förvägras en hjälp dom efterfrågar och behöver för att överleva och ha möjlighet att få ett liv med kvalitet..  
 

KRIS kampanj EMOT oss, sina olyckssystrar och –bröder, vi som är opiatberoende och behöver substitutionsbehandling är något av det mer osolidariska och omoraliska jag mött.
 
Bland oss som har/har haft ett heroinberoende är det "BARA" 5-10% som klarar av att sluta utan substitutionsbehandling, resterande individer  ska enligt KRIS förvägras en hjälp dom efterfrågar och behöver för att överleva och ha möjlighet att få ett liv med kvalitet..  
 
Av dem som använder opiater/opioider utanför behandlingsprogram är överdödligheten 67% jmf med normal”svenne” (källa Markus Heilig). Då man kommer in i ett underhållsprogram sjunker den siffran ner till 2%. Medel livslängden för en "horsare" utanför behandling är 33,5 år! Hemska siffror, eller hur? Eller spelar överlevnad ingen roll hos dem som KRIS inte anser vara drogfria? Avsaknaden av total drogfrihet har ni fö helt rätt i; det obegripliga är varför det sticker er så i ögonen att jag och många med mig faktiskt väljer att leva – och ffa att ÖVERLEVA- med stöd av underhållsbehandling.
 
Till  den här verkligheten, utanför den hjälp en underhållsbehandling ger, vill KRIS kampanj ”statligt knark är också knark” knuffa tillbaka oss. Hur är det INTE cyniskt och omoraliskt?
 
Många i KRIS har fått hjälp via 12stegsmetoden och genom den ideologi KRIS har? Det glädjer mig och SBF att ni har hittat en väg som fungerar, jag menar verkligen det, men låt inte det förblinda er! Vad som hjälpte Dig, hjälper inte alldeles säkert mig! I all annan vård så värnar man om mångfald! Dvs att vården inte ska erbjuda en, utan flera, lösningar! Låt det gälla även oss med beroenden! För SBF är det viktigaste att överleva, att våra kompisar inte ska behöva dö på grund av "dum dogmatism".

Att överleva kommer alltid vara viktigare för oss i SBF än att bli/vara totalt "drogfria" (vad det nu betyder). KRIS driver kampanjen "statligt knark också är knark"  – och, ja, det har ni ju rätt i. Om vi nu ska ta er på allvar måste ni anse att "statligt knark" även innefattar andra narkotikaklassade läkemedel, ordinerade av andra vårdinstanser, som morfin mot smärta t ex! Ifall ni inte anser det – hm,,,, ja då blir det väldigt flugigt. Eller är det bara preparaten som ordineras av beroendevården som är ”statligt knark” i KRIS begreppsvärld?
 
Av dem som får hjälp via underhållsbehandling med buprenorfin/metadon får 60-80% sina liv avsevärt förbättrade och många av oss kan återvända till att bli produktiva samhällsmedborgare med egen försörjning, bostad och fungerande socialt liv. Detta sticker av någon anledning KRIS i ögonen och man lägger obegripligt mycket energi på att försöka försämra villkoren för oss i behandlingsprogrammen.  Det går faktiskt inte att tolka er på annat vis än att ni anser att det är ointressant om vi som inte klarar oss utan läkemedelsstöd överlever och hur våra liv ser ut !  
 
Jag kan berätta vad som händer dem som slängs ut ur programmen, eller aldrig kommer in; Vi hamnar på gatan i heroinberoende igen. Våra tjejkompisar skulle igen behöva gå på "gatan", våra killkompisar spendera nya långa och många år på kåken, våra barn skulle inte ha sina mammor och pappor hemma, det är verkligheten bakom era åsikter. Att gå in i ett 12-stegsprogram eller påbörja en substitutionsbehandling är något du väljer frivilligt! Påstå inte nu att vården tvingar metadon/buprenorfine på oss – det är bara skitsnack.
 
Att enskilda patienter handlar med, eller överlåter, narkotikaklassad medicin till obehöriga förekommer inom alla vårdformer, det är inget speciellt för beroendevården. I Brukarföreningens medlemskollektiv har många stora problem med bensodiazepiner, tabletter man får anta att många kommit över på den illegala vägen och/ eller via psyk eller primärvårdens patienter. Betyder det att man då ska kräva att dessa patientkollektiv ska få försämringar i form av krav på dagliga besök, övervakade medicinintag etc? Nej naturligtvis inte! Att enskilda patienter begår brott är något som polis och rättsväsende ska hantera punkt slut. SBF har inga som helst problem med att polisen griper människor som begår brott.  Men då beskyllningarna riktas mot oss i beroendevården kräver man att SJUKVÅRDEN ska vidta repressiva åtgärder mot hela patientkollektivet!
 
Om jag har ett arbete att sköta och en familj att umgås med så försvårar krav på täta mottagningsbesök min rehabilitering! Kan inte KRIS se det? Och då de själva, i egenskap av kriminella, varit föremål för repression skulle jag vilja fråga dem; Fungerade det? Bidrog det till att ni lyckades förändra era liv till det bättre? För en utomstående ser det nämligen ut som om den faktorn som hjälp ert kollektiv är kamratskapen i KRIS, inte bestraffningarna och frihetsinskränkningarna på anstalten.
 
Att vara motståndare till Underhållsbehandling, till ADHD medicinering och till sprutbyte… Man frågar sig om detta verkligen har stöd hos KRIS medlemmar.

 

Christina Paulsrud, ordförande för Stockholm Brukarförening.