Bli medlem online

Du kan bli medlem genom att antingen kolla om en lokalförening finns på din ort eller så kan du fylla i formuläret nedanför.

Ta gärna en titt på våra målsättningar och stadgar.

Medlemskapet gäller dig som är narkotika-användare och dig som har haft, har eller vill ha substitutionsbehandling (inklusive Ritalin, Concerta och metamina).

Medlemskapet är gratis!

Om du vill lämna ett ekonomiskt bidrag kan du göra så via plusgironummer: 120 98 25 – 7.