Åtta av tio räddade tack vare metadon

Idag har SvD en stor artikel om att metadon hjälper 8 av 10 heroinister.


Här är länken: http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7080590.asp
(om ni får beskedet att man måste vara “prenumerant” så är det bara att
logga in, för det är gratis).


Det en doktorsavhandling av Leif Grönbladh, programchef vid Ulleråker, som
presenteras på torsdag.


Hans slutsats är att mellan 70 och 80% “efter några år” är tillbaka i arbete eller heltidsstudier. Han har följt 345 personer som varit med i nationella programmet från 1966´till 1989.


För att göra en jämförelse har han vid sidan om huvudstudien också gjort en
studie med två slumpvis utvalda grupper om 34 personer – en grupp som fick
metadon, en som fick “traditionell behandling”. Sedan följdes dessa i två år. Av metadonpatienterna “hade åtta av tio slutat med heroin. I den andra
grupen dog sex personer, i regel av överdos, och bara en av de överlevande
blev drogfri”.


Otroligt starka siffror. Det kommer bli en total förändring i attityden till substitution ganska snart, tror vi.