Arkiv – artiklar

Svenska BrukarFöreningen Artiklar/debatt´

2007

 

2006

 

2006 Brukarvänspriset 2006

2006-02-06 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 1

2006-02-14 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 2

2006-02-16 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 3

2006-02-19 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 4

2006-02-22 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 5

2006-02-25 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 6

2006-03-04 FOLKPARTIETS FÖRSÖK ATT TYSTA BRUKARNA 7

2006-03-17 Svenska Brukarföreningen tipsar om några kompletteringar

2006-07-07 SPRUTBYTE: Brukarföreningen och Rydberg debatterar igen Sv Dagbladet Brännpunkt.

2006-12-13 Reflektioner kring den uppkomna situationen på Maria BC kontra Klientorganisationerna.

 

2005

2005 SBF Årsmöte 2005

2005 Årets sista rådslag

2005-03-23 Rapport Mässa MOB 16-17 mars (Pdf)

2005-04-03 Debatt om substitution mellan Svenska Brukarföreningen och Föräldraföreningen Mot Narkotika mars 2005

2005-04-13 Svenska Brukarföreningen kritiserar Lots-projektet

2005-04-27 Gamla mantran upprepas i diskussionen om sprutbyte och skadereduktion.

2005-05-16 Svenska Brukarföreningens årsmöte

2005-05-28 Stockholms Fria Tidning – "Jag är ingen drogad zoombie" Svar till Marcus Andree på
Narconon: "Jag känner mig inte kuvad och foglig, tvärtom…"

2005-08-17 SBF – Äntligen installerade

2005-08-20 Sydsvenska Dagbladet: "Rena sprutor räddar liv"

2005-09-27 Nolltolerans mot repressionen inom narkomanvården 2
-Med anledning av uppdrag granskning

2005-10-02 Nolltolerans mot repressionen inom narkomanvården
Berne Stålenkrantz – Stockholms Fria Tidning

2005-10-13 "Narkomanvården styrs mer av moral än fakta"
Kajsa Ehrencrona Dagens Nyheter

2005-10-25 "Politik och moral styr narkomanvården"
Berne Stålenkrantz, Anneli Brattelin – Södermanlands Nyheter

2005-12-23 SBFs Julhälsning

 

2004

2004-02-18 Öppet brev till socialstyrelsen.

2004-02-19 Subutex – en livräddare för heroinister

2004-03-07 Svenska Dagbladet: Åtta av tio räddade tack vare metadon

2004-03-17 Till minne av Carsten Engström

2004-04-30 Dagens Nyheter: Klientgrupper tar beslut i kommuner

2004-05-29 DN på stan. HEROIN – Himmel och helvete

2004 Alkohol & narkotika nr 4/2004 Nya föreskrifter för substitutionsbehandling

2004-10-18 Svenska Brukarföreningen: Avkriminalisera det egna narkotikabruket!

2004-11-01 Brukardagen på Sergels torg
 

2003

2003-03-20 Fria sprutor – behandling utesluter inte varandra

2003-05-22 Kommer ett sprutbytesprogram i Stockholm verkligen bli av?

2003-05-22 Södermanlands Nyheter: Om missförhållandena vid Subutexprogrammet i Nyköping

2003-05-27 Dikt skriven av anhörig.

2003-06-04 Brev ifrån anhörig.

2003-07-23

2003-08-16 Expressen: Rena sprutor räddar liv

2003-08-20 Dagens Nyheter: Fria sprutor räddar liv och lidanden.