Årets brukarvänspris

Stockholm 2008-01-07

GRATTIS BJÖRN!

SVENSKA BRUKARFÖRENINGENS BRUKARVÄNSPRIS 2008
går till BJÖRN FRIES (Regeringens narkotikasamordnare 2002-2007)

Priset som består av en för ändamålet särkilt framtagen litografi av den framlidne konstnären Carsten Engström överlämnas på SBF:S seminarium 27 mars.

Björn Fries får priset för hans insatser på följande områden:

* Han har kämpat för en utvidgning av substitutionsprogrammen vilket också blivit verklighet. Idag finns ett sextiotal kliniker runt om i landet som erbjuder substitutionsbehandling till skillnad från 2004 då det endast fanns fyra. Björns enträgna kamp för idéen om läkemedelsassisterad behandling har bland annat lett till att vissa organisationer som tidigare varit helt emot, idag – åtminstone till viss del – ändrat sig i frågan. Metadonkonflikten är äntligen på väg att dö ut!

* Han öppnade upp för en saklig debatt om rena sprutor. Till stor är det Fries förtjänst att vi i dag (även i Sverige) har en lag som tillåter landsting och kommuner att starta sprututbyten, även om lagen ännu inte fungerar så som Svenska Brukarföreningen önskar.

* Björn har haft modet att initiera samt tillskjuta pengar till forskningsprojekt vars utgångspunkter och hållningar rimmat illa med den repressiva svenska hållningen. Utan Fries hade studierna säkerligen inte blivit gjorda. Med största sannolikhet kommer forskningsresultaten på längre sikt att förbättra levnadsvillkoren för de människor som Svenska Brukarföreningens företräder.

* Han har definitivt medverkat till att debatten om narkotika och narkotikabruk inte är lika polariserad och onyanserad som tidigare.

På MOB-kansliet har han utvecklat och stått för en humanistisk, pragmatisk syn på de människor Svenska Brukarföreningen organiserar. På många av de områden där den svenska narkotikapolitiken kännetecknats av moralism, ideologiska låsningar och kunskapsförakt har Fries stått upp och argumenterat för en mer pragmatisk och brukarvänlig politik.

TIDIGARE PRISTAGARE:

2007 3-G studien (Markus Heiligh, Johan Kakko, Leif Grönblad)

2005 Professor Henrik Tham.
2006 Socialstyrelsen.

2003 professor Lars Gunne.
2004 Sprutbytet i Skåne.

BRUKARVÄNSPRISET GES I ENLIGHET MED VÅR STADGA
§ 8. FÖRORDNANDE AV BRUKARVÄNSPRISET:

Till en person, organisation eller grupp som på ett betydelsefullt sätt
bidragit till att förbättra situationen för de människor som utgör Svenska
Brukarföreningens medlemskollektiv kan föreningen ge ett erkännande i form
av ett pris. Insatsen skall värderas utifrån dess överensstämmelse med
Svenska Brukarföreningens i sin stadga uttalade målsättning och ideologi.
Priset delas ut vid ett tillfälle per år i samband med föreningens årliga
medlemsmöte.

/Styrelsen