Arbete

Vi hjälper våra kamrater i nöd med överklaganden, anmälningar, ger information om patienträttigheter, driver ett aktivt lobbyarbetet, skriver debattartiklar, framför ofta våra synpunkter i TV och radio och via andra kanaler. Oavsett sinnestillstånd, påtänd, hög eller abstinent så är du alltid välkommen till oss.