ÄNTLIGEN får Sveriges huvudstad ett sprututbyte!

Äntligen!

Stockholm är en av de sista huvudstäderna i världen som startar upp sprututbyten i syfte att ge narkotikaanvändarna chansen att undvika dödliga sjukdomar. Självfallet kommer en del narkotika-användare fortsätta dela "verktyg" – och då även smitta varandra!

Beslutet som Landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd fattade i tisdags innebär att varje individ nu får en rimlig chans att hålla sig ifrån dödliga sjukdomar, och inte som tidigare varit dömd på förhand.

Det finns en sak med sprututbyten där SBF faktiskt har samma åsikt som motståndarna till rena sprutor har, och det är att sprutbyten är en stor symbolfråga! Som KRIS så bra har uttryckt sig "det handlar om vi ska gå åt höger eller åt vänster" ett uttryck som jag håller med om! Sprututbyte är vägen som leder fram till att det NU blir lättare att tänka i banor om skademinimering, eller som det heter internationellt “Harm reduction”!

Stockholm visar Nu med detta beslut att även aktiva "knarkare" har rättigheter, samhället visar att dom bryr sig – i alla andra sammanhang säger politiker i kör “kan vi bara rädda EN” och det måste även gälla människor som använder narkotiska preparat – I annat fall skulle det vara en diskriminering som är godkänd av beslutsfattarna.

Sverige som alltid är en högljud försvarare av mänskliga rättigheter var helst brott mot den samma, inte sett till att ge narkotikaanvändare samma högljudda försvar är inte förvånade då narkotikapolitikens idéer och signalerna den ska sända anses vara viktigare än att rädda liv – Ja då är det nog inte konstigt att Sverige brutit mot “Artikel12 i “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights” som säger att alla människor har “ The right to the highest attainable standard of health”.

Nu ska vi glädjas åt att Stockholm Äntligen får ett sprututbyte. Tillsammans ska vi skapa ett sprututbyte med ett humanistiskt tänk, ett som inte villkorar hjälpen, som läkaretiken säger: patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud. Att rädda LIV måste I alla lägen ALLTID gå före politiska idéer och politiska signaler!

Svenska Brukarföreningen vill här ta tillfället i akt och tacka alla aktörer som bidragit till att beslutet togs – men även ett stort tack till Stockholms Läns Landsting som tillslut vågade, TACK! För Svenska Brukarföreningen – Berne Stålenkrantz ordförande – 

Rena sprutor räddar LIV!