Androgena anabola steroider

Samma risker som om du injicerar narkotika. Risk för infektioner, varbölder och blodsmitta som hepatiterna och HIV. Använd rena kanyler och sprutor.

Använd inte för mycket. Låt en läkare övervaka dina blod- och njurvärden. På så sätt kan du hitta en individuell dos som passar dig. Använder du för höga doser utsätter du hjärta, lever och njurar för extra stress.

Använd inte under lång period. Använd hellre under en tidsperiod och gör ett uppehåll. T.ex. tre månader på och tre månader av.

Blanda inte olika steroider. Håll dig till en. Prova en månad på en substans för att se hur den fungerar.

Variera i vilka muskler du använder så de hinner återhämta sig.

Steroidpulver löses i olja och att skjuta i sig olja direkt i blodomloppet är inte så smart av hälsoskäl samt att upptaget blir lika med noll pga halveringtiden är så pass lång att levern hinner förstöras.