5 HEROINANVÄNDARE HAR DÖTT AV MJÄLTBRAND (anthrax), YTTERLIGARE 6 ÄR SMITTADE.

Onsdag Januari 06, 2010 

En omfattande polisutredning pågår nu i Skottland efter att antalet heroinanvändare som smittats med mjältbrand ökat till 11 – varav fem redan avlidit. De första fallen blev kända för tre veckor sedan. 
               
Det växande antal smittade har fått Health Protection Skottland, den nationella myndigheten som finns för att skydda allmänheten från farliga infektioner, har nu utfärdat en varning till alla heroinanvändare att sluta använda narkotika, oavsett om de injicerar eller tar det på annat sätt. 
       
Tjänstemän betonade att risken för andra, inklusive nära anhöriga till de smittade har förblivit låg. 
       
Polis och läkare vet inte hur det gått till men tror att heroinet kan ha kontaminerats efter att ha blandas ut med något förorenat. 

Mjältbrand är en akut bakteriell infektion som ofta finns hos hovdjur som kor, får och getter. Människor kan smittas när de svalt eller inandas mjältbrandssporer, däremot kan smittan inte överföras från person till person.       

Bevis tyder nu på att förorenade heroin kan vara i omlopp i andra delar av Skottland, inte bara Glasgow området, säger Dr Colin Ramsay, konsult och epidemiolog vid Health Protection Skottland.          

Tecken på infektion inkluderar ömhet och rodnad där du injicerat. Om infektionen inte behandlas så kan den spridas till andra organ via blodet.