Information om ändringar i styrelsen!

Jag har på egen begäran avgått som ordförande i Sthlms Brukarförening.

Det har varit roliga år med många utmaningar och anledningen att jag inte sitter mandatperioden ut är att jag fått en anställning i föreningen – och eftersom föreningen uppbär arbetsgivarstöd så kan jag inte vara både ordf och anst – dvs min egen arbetsgivare.

Men jag finns kvar, och kommer fortsättningsvis fungera som föreningens språkrör, på uppdrag av en enig styrelse.

I mitt ställe kommer Niklas Eklund, vår vice ordf, att träda in fram till nästa årsmöte. Då röstar medlemmarna om vem som ska leda föreningen de följande tre åren.

Jag har på egen begäran avgått som ordförande i Sthlms Brukarförening.

Det har varit roliga år med många utmaningar och anledningen att jag inte sitter mandatperioden ut är att jag fått en anställning i föreningen – och eftersom föreningen uppbär arbetsgivarstöd så kan jag inte vara både ordf och anst – dvs min egen arbetsgivare.

Men jag finns kvar, och kommer fortsättningsvis fungera som föreningens språkrör, på uppdrag av en enig styrelse.

I mitt ställe kommer Niklas Eklund, vår vice ordf, att träda in fram till nästa årsmöte. Då röstar medlemmarna om vem som ska leda föreningen de följande tre åren.

Har du nåt förslag; maila vår valberedning via Lena Nordström – som granskar och kommer med förslag till årsmötet.

Kikki

%d bloggare gillar detta: