Läkartidningen – “Egen primärvård för patienter med substitutionsbehandling i Malmö”

Vi besökte substutionsmottagningen MATRIS i Malmö för en tid sedan – Matris startade som en forskningsmottagning och projekt. Man erbjöd folk från bl.a. Malmö Sprutbyte en mycket snabb väg in i underhållsbehandling. Mottagningen har sen utvecklats till en fast mottagning inom vårdvalet och driver nu ett försök med egen primärvård för folk med substitution.

Huvudbuskapet här är att många som har underhållsbehandling har en relativt dålig hälsa jämfört med andra. 80-85% har hepatit c( i en studie gjord i Malmö uppgav bara 23 % att dom haft någon form av vårdkontakt för sin c-hepatit) 80-90% röker, en del har astma/KOL, diabetes osv.  

I projektet gäller följande:

Vi besökte substutionsmottagningen MATRIS i Malmö för en tid sedan – Matris startade som en forskningsmottagning och projekt. Man erbjöd folk från bl.a. Malmö Sprutbyte en mycket snabb väg in i underhållsbehandling. Mottagningen har sen utvecklats till en fast mottagning inom vårdvalet och driver nu ett försök med egen primärvård för folk med substitution.

Huvudbuskapet här är att många som har underhållsbehandling har en relativt dålig hälsa jämfört med andra. 80-85% har hepatit c( i en studie gjord i Malmö uppgav bara 23 % att dom haft någon form av vårdkontakt för sin c-hepatit) 80-90% röker, en del har astma/KOL, diabetes osv.  

I projektet gäller följande:

Patienterna får hjälp med tidsbokning, återbesök, remittering etc. I vissa fall medföljer välbekant personal från LARO-mottagningen till vårdcentralsbesöket.

I viss mån uppsökande verksamhet. Patienterna föreslås läkartid av LARO-personalen. Läkare ringer om möjligt LARO-mottagningen och patienterna om de uteblir.

Tiderna är längre än för ordinarie patienter (1 timme/patient) och viss flexibilitet i ankomsttid tillämpas.

Kostnadsfrihet – patienterna debiteras inte för läkarbesöket.

För att man själv ska godta vården:

Primärvårdsläkarens uppgift ska vara tydligt avgränsad till somatiska besvär; patientens droghistoria och LARO-behandling ska inte stå i fokus. De läkare som är anslutna till projektet har dock erfarenhet och/eller intresse av beroendeproblematik.

Kontinuitet genom att 1–3 specifika läkare är knutna till projektet. 

Detta är saker som Svenska Brukarföreningen sagt länge.. att man ska tänka lite utanför boxen(om det är möjligt) så saker kommer folk tillgodo. Göra lite nytt och fräscht!:)

Kul att se. De flesta tycker väl det är bra att kunna gå till läkare gratis och bli schysst behandlad.

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2016/10/Egen-primarvard-for-patienter-med-substitutionsbehandling/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27754542