Motion till riksdagen 2016/17:549 – Försök med fixerum för heroinister.

Rasmus Ling, miljöpartist från Malmö motionerar om "försök med fixerum för heroinister".

Motion 2016/17:549

Försök med fixerum för heroinister

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga försöksverksamhet med fixerum för heroinister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rasmus Ling, miljöpartist från Malmö motionerar om "försök med fixerum för heroinister".

Motion 2016/17:549

Försök med fixerum för heroinister

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga försöksverksamhet med fixerum för heroinister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har väldigt hög narkotikadödlighet jämfört med andra länder i Europa. Enligt EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs, EMCDDA, är den fyra gånger än det europeiska genomsnittet. (http://www.emcdda.europa.eu/countries/sweden#drd)

%d bloggare gillar detta: