Pressmeddelande: Kommentar angående artikel i Dagens Nyheter (Arkiv från 2002)

Arkiverad text från 2002.


Pressmeddelande.

Kommentar angående artikel i Dagens Nyheter 2002-11-12.

Arkiverad text från 2002.


Pressmeddelande.

Kommentar angående artikel i Dagens Nyheter 2002-11-12.

Vi inom Svenska Brukarföreningen anser i stort att det som står i artikeln i DN 2002-11-11 överensstämmer med vad vi anser om underhållsbehandling med Subutex. Vad vi däremot inte kan hålla med är Socialstyrelsen åsikt, om att det skulle vara ett problem med att 600 heroinister fick behandling med Subutex under förra året. Att dödsfallen inom gruppen minskat radikalt måste ses som ett lyckligt utfall av Subutexbehandling istället för att se det som ett problem, såsom Socialstyrelsen gör. Att Socialstyrelsen resonerar på detta sätt är ett bevis på att dom tänker med ryggmärgen, vilket i sig gör att människor dör i onödan, detta är istället problemet. Att Subutex skrivs ut och att överlevnaden ökat för dessa människor är något bra. I Sverige bedrivs all vård utifrån behov och vetenskap förutom narkomanvården som istället styrs av en ideologi och en repressivt tänkande vårdapparat som får sina riktlinjer från den myndighet som ska se till patienternas bästa.

Brukarföreningen ifrågasätter Socialstyrelsen etik och moral. Snart kommer Socialstyrelsen med nya riktlinjer för hur förskrivningen av Subutex ska se ut, och enligt förhandsbesked så kommer läkare utanför den ordinarie narkomanvården ej ha rätt att förskriva Subutex till behövande. Alla läkare svär en ed och den innebär att rädda liv i första hand allt annat är sekundärt, så kontentan av Socialstyrelsens nya riktlinjer, blir att många läkare blir tvungna mot sina etiska regler, att rädda liv. Detta kommer att leda till att fler människor dör en för tidig död.

Är det inte Socialstyrelsen som har ett problem?

För Svenska Brukarföreningen:
Berne Stålenkrantz (ordförande) berne.stalenkrantz@brukarforeningen.com
Allan Johansson (sekreterare) allan.johansson@brukarforeningen.com

%d bloggare gillar detta: