Nyhetsbrev 1 – (Arkiv från 2002)

Här är en sammanfattning av det huvudsakliga som hunnits med sedan starten.

SBF kommer att ge ut ett Infoblad minst 1 gång i månaden för att ge fortlöpande information om vad som sker. Vi hoppas att detta skall vara en början på något nytt för oss som lever med metadon eller subutex. Och att vi tillsammans ska få till ett bättre och humanare metadonprogram, och med det ett bättre liv.

Medlemsantalet är idag ca: 170 stycken och ökar dagligen.

Styrelsen har träffats regelbundet och en struktur att arbeta efter har vuxit fram.

Vi har haft informationsmöte med personalen på Huddinge-teamet. Danderyd, 44án, Funkis och övriga Metadon/Subutexteamen ska informeras i slutet jan början feb.

På FAS 1 har vi en stående tid varannan månad, då vi informerar nyinställda på metadon.

Här är en sammanfattning av det huvudsakliga som hunnits med sedan starten.

SBF kommer att ge ut ett Infoblad minst 1 gång i månaden för att ge fortlöpande information om vad som sker. Vi hoppas att detta skall vara en början på något nytt för oss som lever med metadon eller subutex. Och att vi tillsammans ska få till ett bättre och humanare metadonprogram, och med det ett bättre liv.

Medlemsantalet är idag ca: 170 stycken och ökar dagligen.

Styrelsen har träffats regelbundet och en struktur att arbeta efter har vuxit fram.

Vi har haft informationsmöte med personalen på Huddinge-teamet. Danderyd, 44án, Funkis och övriga Metadon/Subutexteamen ska informeras i slutet jan början feb.

På FAS 1 har vi en stående tid varannan månad, då vi informerar nyinställda på metadon.

Ordförande (Berne Stålenkrantz) har haft möte med regeringens nationella narkotika samordnare ”general” Björn Fries och Christina Gynnå (stf nationell samordnare och kanslichef)

Ett nätverk av kontakter börjar växa fram. I detta nätverk ska organisationer och likatänkande finnas med. Detta för att få en maktbas att jobba ifrån. Där ingår dels en läkare/Docent, liksom Professor Gunne (startade Ulleråkers metadonprogram 1967) båda ställer upp med rådgivning. Vi har tillgång till en kriminolog och en jurist. Prof. Emeritus Lars Gunne, Björn Hjerdin och Sonja Wahlbom är hedersmedlemmar i SBF. En kontaktman på Socialstyrelsen är på gång. 

Patientnämnden kommer på vårat stormöte ta upp vikten av att anmäla det vi anser vara fel.   

Vi får fortlöpande inbjudningar till konferenser och seminarier med politiker, socialarbetare, läkare, representanter för subutex och metadon och andra

Vi har medverkat på ett antal konferenser och seminarium. Vilka är bra tillfällen att knyta kontakter.

I slutet av Mars kommer SBF att inbjuda till en konferens, där en debatt och annat intressant kommer att stå på programmet. Denna konferens kommer att ske i samarbete med RFHL

RFHL står till förfogande med kontorslokal, samt betalar en heltidstjänst för vår ordförande.

En kunskapsöversikt är utarbetat av en expertgrupp på Socialstyrelsen, den ska ligga till grund för nya riktlinjer åt metadon och subutexbehandling. Den gick ut på remis i november, där SBF var en av remissinstanserna. Yttrandet på 7a4 sid skickades till socialstyrelsen

I vecka 5 kommer vår ordförande att åka till Köpenhamn för att där studera den Danska Brukarföreningen, och se hur Jörgen Kjaer (ordföranden) organiserar sitt jobb.

Vi har också ett nära samarbete med Norska Brukarföreningen.

Vi är anslutna till NAMA ”National Alliance Methadone Advocates” www.methadone.org

NAMA har också ett internationellt nätverk med över 28.000 medlemmar (endast i USA) där vi är anslutna tillsammans med ett flertal andra länder (se länk sidan).

MVH/Allan Johansson sekreterare Svenska Brukarföreningen

%d bloggare gillar detta: