KOLLEKTIV BESTRAFFNING PÅ AVD 369 (ARKIV)

PRESSMEDDELANDE från 19 oktober 2011

”KOLLEKTIV BESTRAFFNING PÅ AVD 369 (östra sjukhuset Göteborg)”

Göteborgs opiatklinik har i dagarna genomfört en kollektiv bestraffning – Alla patienter på kliniken straffas nu för något annan person gjort. Allt började med en intervju-artikel i Göteborgsposten. Där gick två patienetr på nämnda avd ut med beskyllningar om att kliniken skulle ”läcka” ut Buprenorfine och Metadon på svarta marknaden, ett påstående som saknar källa. Artiklen har nu bemöts i Göteborgs tidningen. Där gav Petra Sonesson en annan bild.

PRESSMEDDELANDE från 19 oktober 2011

”KOLLEKTIV BESTRAFFNING PÅ AVD 369 (östra sjukhuset Göteborg)”

Göteborgs opiatklinik har i dagarna genomfört en kollektiv bestraffning – Alla patienter på kliniken straffas nu för något annan person gjort. Allt började med en intervju-artikel i Göteborgsposten. Där gick två patienetr på nämnda avd ut med beskyllningar om att kliniken skulle ”läcka” ut Buprenorfine och Metadon på svarta marknaden, ett påstående som saknar källa. Artiklen har nu bemöts i Göteborgs tidningen. Där gav Petra Sonesson en annan bild.

Den första artiklen har nu lett till att samtliga patienter måste komma oftare för urinprover och medicinhämtning – alltså ALLA bestraffas för nått som annan person gjort utan att det finns någon gripen. Ett exempel är 2 patienetr som varit drogfria i mer än 6 år, dom har fram till nu kommit i gång var 14 dag, nu måste dom komma 2 gånger i veckan. Patienterna har även ett brev från klinikchefen där det uttryckligen står till mottagningen

Kollektiv bestraffning är förbjudet, brottsligt, enligt såväl fjärde Genèvekonventionen (vars 33:e artikel faktiskt likställer det med förödmjukelse och terrorism) som i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. I Sverige finns det flera fällande domar från bla JO och handikappasombudsmannen.

Svenska Brukarföreningen vill nu göra media uppmärksammad på denna avart.