Ordförande Mikele gästar Förmiddag i P4 Göteborg efter kommunstyrelsens beslut att införa sprututbyte i Göteborg

Ordförande Mikele Yohannes (Göteborg Brukarförening) gästar Förmiddag i P4 Göteborg med Stefan Livh (21 september 2016) med anledning av att kommunstyrelsen precis fattat det historiska beslutet att införa sprututbyte i Göteborg.

Ordförande Mikele Yohannes (Göteborg Brukarförening) gästar Förmiddag i P4 Göteborg med Stefan Livh (21 september 2016) med anledning av att kommunstyrelsen precis fattat det historiska beslutet att införa sprututbyte i Göteborg.