Det självklara är inte längre självklart

Sverige är ett land som går i täten för trygghet och välfärd. Allas lika värde är ett begrepp som sägs ligga i förgrunden för våra invånare. Men det finns en grupp i vårt välbärgade samhälle vilken ofta glöms bort. Människor som brukar narkotika och befinner sig i ett beroende.

Att vara brukare är en benämning som många gånger förknippas med avsky och så kallat "skyll dig själv" perspektiv. Människor i ett beroende betraktas som brottslingar. Det förekommer att ett beroende leder till handlingar som faller utanför lagen men dessa handlingar är ett symptom på en sjukdomsbild som behöver behandlas, inte bestraffas.

Sverige är ett land som går i täten för trygghet och välfärd. Allas lika värde är ett begrepp som sägs ligga i förgrunden för våra invånare. Men det finns en grupp i vårt välbärgade samhälle vilken ofta glöms bort. Människor som brukar narkotika och befinner sig i ett beroende.

Att vara brukare är en benämning som många gånger förknippas med avsky och så kallat "skyll dig själv" perspektiv. Människor i ett beroende betraktas som brottslingar. Det förekommer att ett beroende leder till handlingar som faller utanför lagen men dessa handlingar är ett symptom på en sjukdomsbild som behöver behandlas, inte bestraffas.

Bruket av droger och dess konsekvenser är komplext och något som borde prioriteras högre. I Sverige är siffran för narkotikarelaterade dödsfall högre än i många andra länder vilket säger något om vår så kallade narkotikapolitik. Sjukvården har inte den kompetens som krävs för att fånga upp denna riskgrupp. Ett fortskridande användande av droger skapar ofta följdsjukdomar. Psykiatriska diagnoser och beroende är heller inte ovanliga. Men människorna faller mellan stolarna eftersom problematiken är mångbottnad. Personer får inte alltid den medicinska behandling som behövs eftersom läkare ogärna vill skriva ut piller till knarkare. Detta tankesätt skapar fallgropar och bidrar till ett ökat lidande för en person i behov av medicinsk vård.

Sprutbyte är ett omstritt ämne och anses i mångas ögon vara ett hot mot det narkotikafria samhället. Endast ett fåtal kommuner i Sverige har mottagningar dit brukare kan komma och få rena verktyg. Det har visat sig att tillgången till rena sprutor minskar smittspridningen bland narkomaner men ändå råder motstånd och skepsis mot detta. Naloxon är en annan åtgärd som räddar liv. Läkemedlet vilken ges som injektion eller spray häver överdoser och borde därför vara tillgängligt för andra än enbart så kallade akutsjukvårdare.

Hälsoaspekterna minskar när det talas om brukare. Det självklara är inte längre självklart. Personer som använde narkotika ska inte behöva dö för att samhället vänder ryggen till. Bakom bruket finns alltid en människa som också vill leva.

Skrivet av Linn Nystedt.