Debatt – “Inrätta ett fixrum för narkomaner i Skåne”.

Debattinlägg: ”Inrätta ett fixrum för narkomaner i Skåne”

I ett svenskt perspektiv ligger Skåne i framkant när det gäller att minska de skador som narkotika ger upphov till. Det är därför tråkigt att de politiker som har makten i Region Skåne inte också tar ställning för fixrum. Det skriver Julius Eberhard, språkrör för Grön ungdom syd, och Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening.

Läs vidare: http://www.sydsvenskan.se/2016-08-24/inratta-ett-fixum-for-narkomaner-i-skane

Debattinlägg: ”Inrätta ett fixrum för narkomaner i Skåne”

I ett svenskt perspektiv ligger Skåne i framkant när det gäller att minska de skador som narkotika ger upphov till. Det är därför tråkigt att de politiker som har makten i Region Skåne inte också tar ställning för fixrum. Det skriver Julius Eberhard, språkrör för Grön ungdom syd, och Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening.

Läs vidare: http://www.sydsvenskan.se/2016-08-24/inratta-ett-fixum-for-narkomaner-i-skane