P4/Malmöhus: Nässprej som kan rädda liv dröjer.

Nässpray som kan rädda liv dröjer.

Region Skånes försök med att dela ut läkemedlet naloxon för att kunna häva överdoser och rädda liv på missbrukare väntar på att komma igång. Frågan ligger nu hos Läkemedelsverket.

– För mig och oss är det obegripligt att det har tagit så lång tid, och tidpunkten har flyttats fram hela tiden. Vi har lite svårt att förstå vad man väntar på. Det räddar liv på ett enkelt sätt, speciellt nu när man kan ta fram det som ett nässprej, säger Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening.

Nässpray som kan rädda liv dröjer.

Region Skånes försök med att dela ut läkemedlet naloxon för att kunna häva överdoser och rädda liv på missbrukare väntar på att komma igång. Frågan ligger nu hos Läkemedelsverket.

– För mig och oss är det obegripligt att det har tagit så lång tid, och tidpunkten har flyttats fram hela tiden. Vi har lite svårt att förstå vad man väntar på. Det räddar liv på ett enkelt sätt, speciellt nu när man kan ta fram det som ett nässprej, säger Mikael Johansson, ordförande för Skånes brukarförening.

Naloxon har använts i många år inom vården för att häva dödliga överdoser av opiater som till exempel heroin, och då ges läkemedlet som en injektion. Region Skånes politiker har beslutat att göra en klinisk prövning med naloxon som nässprej, där läkemedlet ska kunna delas ut till missbrukare och anhöriga för att de snabbt ska kunna ge naloxon till en person som fått i sig en överdos.

Det finns en stor önskan bland missbrukare att få ut medlet, säger Mikael Johansson.

– Ja, vi har väntat på det här, och det kommer att ha stor betydelse, bara det kommer igång. Vi har så höga dödstal och de är uppe i siffror som de aldrig har varit förr, så det är något som verkligen behövs.

Regionen vill göra en vetenskaplig studie under fyra år, där 1600 missbrukare och anhöriga ska kunna få naloxon på recept. Studien måste först få Läkemedelsverkets godkännande, och regionen räknar med att få besked inom ett par veckor. Läkemedelsverket har flera frågor att ta ställning till.

– Gissningsvis är det så att Läkemedelsverket har svårt att bedöma om läkemedlet har den effekten som det har när man ger det injektionsvägen. Man behöver nog också ställa sig frågan om läkemedlet ska kunna ges av någon närstående eller liknande, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

 Hur stor förhoppning har du om att ni kommer att få ett klartecken?

– Vi hoppas naturligtvis att både regeringen, Läkemedelsverket och socialdepartementet samfällt kan ställa sig bakom det här i syfte att minska narkotikadödligheten i Skåne. Jag tror att vi aktivt kan driva den här frågan vidare i Sverige. Naloxon kan rädda liv, och det vill vi visa i Skåne.

Förutom effekten och det faktum att naloxonet kommer att ges av personer utanför vården, så måste Läkemedelsverket också godkänna att medlet paketeras om från injektion till nässprej, som i dag inte finns i Sverige. Enligt Anders Åkesson är omvandlingen i sig inte svår.

– Det är inte alls svårt, men läkemedelsindustrin har inte gjort det. Skälet till det är förmodligen att det inte finns några större ekonomiska vinster på det, säger han.

Mikael Johansson på Skånes brukarförening hoppas att omvandlingen till nässprej inte ska försena försöket ytterligare.

– Från vår sida tycker jag att de kunde kört igång redan nu med injektioner, för vi är vana att hantera det. Det kanske handlar om anhöriga och andra som också ska hantera det, men man kunde ha givit i injektionsform fram tills dess att det nasala naloxonet kom igång.

Paulina Tuvendal, som ansvarar för frågan på Läkemedelsverket, säger att hon på grund av sekretess inte kan bekräfta att det finns en ansökan från Region Skåne om att få göra en klinisk prövning och därmed inte heller hur verket kommer att ställa sig till den.

I flera andra länder som i till exempel Danmark och Norge har redan naloxon som nässprej delats ut bland missbrukare.

– Alla vi har pratat med från Danmark och Norge är positiva, och man har räddat många liv, säger Mikael Johansson.

Nedanför kan du lyssna på  inslaget med P4 Malmöhus:

%d bloggare gillar detta: