Dansk utvärdering – kriminaliteten faller när brukaren får gratis heroin.

Danska Tv2 har kört en artikelserie om behandling med diacetylmorfin för gruppen som misslyckats med alla andra former.

Läkarordinerat diacetylmorfin för den hådast belastade gruppen infördes 2010 i Danmark och man har följt 252 personer inskrivna under perioden 2010 – 2012.

Man tittade på personer som var inskrivna under minst ett år och fann att läkarordinerat diamorfin har en positiv effekt på livskvalité och överlevnad.

Kriminaliteten sjunker och man hamnar också mer sällan på anstalt, fängelse.- mer precist såg man att när det gällde kriminalitet så kostade den läkarordinerade heroinbehandlingen 15.000 – 20.000 kr mindre per patient än vad motsvarande patient i metadonbehandling kostar.

Danska Tv2 har kört en artikelserie om behandling med diacetylmorfin för gruppen som misslyckats med alla andra former.

Läkarordinerat diacetylmorfin för den hådast belastade gruppen infördes 2010 i Danmark och man har följt 252 personer inskrivna under perioden 2010 – 2012.

Man tittade på personer som var inskrivna under minst ett år och fann att läkarordinerat diamorfin har en positiv effekt på livskvalité och överlevnad.

Kriminaliteten sjunker och man hamnar också mer sällan på anstalt, fängelse.- mer precist såg man att när det gällde kriminalitet så kostade den läkarordinerade heroinbehandlingen 15.000 – 20.000 kr mindre per patient än vad motsvarande patient i metadonbehandling kostar.

Förutom en minskad kriminalitet visar analysen från KORA(Nationella Institutet för Kommuners och Regioners Analys och Forskning) att livskvaliteten ökar, folk blir mer tilfreds med sig själv, får en förbättrad relation till anhöriga och vänner och upplever själv att hälsan förbättras.

Det sista kan avläsas i form av dödlighet – under den treårsperiod man följde och jämförde så dog 6,4 procent av dom som hade metadonbehandling jämfört med 1,2 procent i gruppen med diamorfin.

Analysen från KORA visar också att lite mer än en fjärdedel av dom som påbörjar en heroinbehandling fallar tillbaka till illegala droger och kriminalitet – de positiva effekterna uteblir eller blir mycket mindre om man inte följer programmet minst ett år. Det är därför viktigt att man stannar kvar i sin behandlingsform. Mer om det i bifogad utvärdering.

Läs också om May – Britt som tidigare gick till kliniken dagligen men numera klarar sig bra med att gå 3 ggr/veckan.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-30-kriminaliteten-falder-nar-misbrugere-far-gratis-heroin

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-30-fakta-heroin-under-overvagning

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-30-gratis-heroin-jeg-har-faet-en-ny-chance-i-livet

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: