Uppdatering om läget i Sverige till FN’s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Svenska Brukarföreningen bidrog 2009 med en rapport om läget i Sverige till FN's kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).

Nu har det blivit dags att uppdatera om utvecklingen sedan dess.

Gruppen möts vartannat år för att läsa rapporter man fått in och avgöra om medlemsländer följer konventionen med samma namn.

CESCR innehåller en mycket bra sektion om icke-diskriminerande rätten till hälsa, som vi hänvisat till många gånger.

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

 – Article 12.

Svenska Brukarföreningen bidrog 2009 med en rapport om läget i Sverige till FN's kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).

Nu har det blivit dags att uppdatera om utvecklingen sedan dess.

Gruppen möts vartannat år för att läsa rapporter man fått in och avgöra om medlemsländer följer konventionen med samma namn.

CESCR innehåller en mycket bra sektion om icke-diskriminerande rätten till hälsa, som vi hänvisat till många gånger.

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.

 – Article 12.

Mycket har blivit bättre i Sverige, men det finns fortfarande problem. Något som vi adresserar och vi kommer också med rekommendationer.

En av rekommendationerna gäller en ökad distribution av Naloxon för att förhindra ökande överdoser och rädda liv. Något som är högaktuellt just nu.

Här kan du läsa hela rapporten.