Profil av ordförande i popNAD

Profil av ordförande Berne Stålenkrantz i popNAD inför UNGASS 2016 i New York.

popNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, doping, tobak och gambling.

Legalisering, svensk narkotikapolitik, narkotikamötet i New York och framför allt: brukarinflytande. Svenska Brukarföreningens Berne Stålenkrantz, en av Sveriges delegater vid narkotikamötet i New York, berättar vad han anser är viktigt just nu.

>> Länk till artikeln.

Profil av ordförande Berne Stålenkrantz i popNAD inför UNGASS 2016 i New York.

popNAD är en populärvetenskaplig webbplats för nordisk samhällsvetenskaplig forskning om alkohol, narkotika, doping, tobak och gambling.

Legalisering, svensk narkotikapolitik, narkotikamötet i New York och framför allt: brukarinflytande. Svenska Brukarföreningens Berne Stålenkrantz, en av Sveriges delegater vid narkotikamötet i New York, berättar vad han anser är viktigt just nu.

>> Länk till artikeln.