Nya behandlingsrekommendationer för läkemedel mot ADHD för vuxna

Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity disorder – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) ökat.

I takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot adhd.

Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

Om beroende står det att läsa bl.a.:

"Vid samtidigt skadligt bruk eller beroende måste risken för felanvändning vägas mot risken för underbehandling av adhd.

Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity disorder – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) ökat.

I takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot adhd.

Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

Om beroende står det att läsa bl.a.:

"Vid samtidigt skadligt bruk eller beroende måste risken för felanvändning vägas mot risken för underbehandling av adhd.

Med hänsyn till CS-läkemedels verkningsmekanismer måste risken för skadligt bruk och beroende samt felaktig användning  (till  exempel  spridning)  värderas  före  och  under  behandling.  Flera  studier  har  noterat  en  minskad  risk  för framtida skadligt substansbruk hos barn och ungdomar som behandlats  med  CS-läkemedel  för adhd. Det  finns  dock även studier som inte kunnat påvisa en skyddande effekt av CS-läkemedel, men som inte heller visat att dessa skulle öka risken för framtida skadligt bruk eller beroende.

Farmakodynamiska  skäl  talar  för  att  långverkande  CS-läkemedel  har  något  lägre  beroendepotential  än  kortverkande,  varför  sådana  bör  väljas  i  första  hand.  Snabbt  insättande  effekt  innebär  en  potentiellt  ökad  risk  för  skadligt bruk eller felaktig användning.

Förskrivning  av  CS-läkemedel  till  personer  med  adhd och samtidigt skadligt bruk eller beroende bör endast göras av  förskrivare  med  kunskap  om  handläggning  av  sådan  
samsjuklighet.

Atomoxetin och guanfacin saknar beroendepotential."

Vill du läsa rekommendationerna finns de att läsa i sin helhet: lv.se/adhd

%d bloggare gillar detta: