Läkarexperter dömer ut narkotikapolitiken i uppmärksammad rapport

Universitetet Johns Hopkins och läkartidningen The Lancet i USA har satt samman en kommission med uppdraget att se över vilka effekter den rådande narkotikapolitiken haft på folkhälsan.

Kommissionen bestående av experter inom sina områden har landat i 11 rekommendationer till UNGASS, bl.a.:

Universitetet Johns Hopkins och läkartidningen The Lancet i USA har satt samman en kommission med uppdraget att se över vilka effekter den rådande narkotikapolitiken haft på folkhälsan.

Kommissionen bestående av experter inom sina områden har landat i 11 rekommendationer till UNGASS, bl.a.:

  • att ringa narkotikabrott avkriminaliseras (användning, innehav och försäljning av små mängder narkotika),
  • att hälsovården byggs ut,
  • fasa ut militär inblandning i att upprätthålla narkotikalagar i länder som Mexiko,
  • använd bättre indikatorer för att bedöma narkotikapolitiken,
  • att harm reduction görs tillgängligt för alla som behöver det,
  • att alla som behöver narkotikaklassade läkemedel får det, och
  • experimentera med legala former av narkotikareglering.

De har också kommit fram till att nuvarande politik misslyckats med att förhindra droganvändning, och att lagarna skapar våld, misär, kränkningar av mänskliga rättigheter och ökar spridning av smittsamma sjukdomar som HIV och hepatit C.

 – Rapporten är mycket bra. Vi måste börja se på det hela som ett socialt fenomen istället för ett juridiskt fenomen, säger Berne Stålenkrantz, ordförande i Svenska Brukarföreningen, om rapporten.

 – Harm reduction är en idé eller förhållningssätt, fortsätter han. Det blir bara problem när vi delar in människor i olika grupper efter vilka droger de använder. Det är då det kommer fram särlösningar. Alla ska bedömas efter behov.

När det gäller narkotikakonventionerna tycker Stålenkrantz att det är bra att de diskuteras.
– Konventionerna bör skrivas om så länder fritt kan prova olika modeller. Eftersom det finns kulturella och sociala skillnader kommer inte en modell passa alla. De ska sedan studeras och utvärderas för att hitta vad som funkar och vad som inte funkar.

Rapporten har uppmärksammats mycket i media den senaste tiden pga dess innehåll.

%d bloggare gillar detta: