Två utbildningsdagar med Johan Kakko i Helsingborg och Lund.

Nyligen var Johan Kakko nere i Skåne – inbjuden av Solstenens mottagning – för två utbildningsdagar i Helsingborg resp. Lund. Upplägget innehöll även genomgång av de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen.

Skånes Brukarförening var inbjudna att eg både kommentera föreskrifterna och berätta lite om föreningen. Stort intresse och mycket folk på plats båda dagar.

Fm var framförallt avsatta för brukare och anhöriga – em för den sk professionen. Socionomer, läkare och personal från substitutionsmottagningar m.fl. – även polis var på plats någon dag. Roligt att se så många intresserade!

P4 Malmöhus var också på plats för intervjuer i Lund.

utbildningsdag_i_lund_04-03-16.jpg

Nyligen var Johan Kakko nere i Skåne – inbjuden av Solstenens mottagning – för två utbildningsdagar i Helsingborg resp. Lund. Upplägget innehöll även genomgång av de nya föreskrifterna från Socialstyrelsen.

Skånes Brukarförening var inbjudna att eg både kommentera föreskrifterna och berätta lite om föreningen. Stort intresse och mycket folk på plats båda dagar.

Fm var framförallt avsatta för brukare och anhöriga – em för den sk professionen. Socionomer, läkare och personal från substitutionsmottagningar m.fl. – även polis var på plats någon dag. Roligt att se så många intresserade!

P4 Malmöhus var också på plats för intervjuer i Lund.

Svenska Brukarföreningen är remissinstans när det gäller föreskrifterna och man måste få lov att säga att de nya föreskrifterna innehåller väldigt mycket av de som en samlad Svensk Brukarförening alltid slagits och kämpat för – bättre och humanare villkor för människor med substitution.

Glädjande att kunna konstatera att mycket av gamla repressiva åtgärder är borta. Trösklarna in i behandling har sänkts, fler får tillgång och förhoppninsvis är det nu slut med att kasta ut folk för små skitsaker som att komma försent mm.

Det är inte uppfostran vuxna människor behöver – det är lite hjälp, det är därför man söker till en mottagning. Att det sen kan vara svårt och ta tid att byta livsstil som man kanske haft i många långa år är en helt annan sak.

Hur som helst var det bra dagar, intressant att höra på.