Informationsträff angående nationell patientenkät, vårdvalet i Skåne.

Den 22 februkari var vi inbjudna på en infoträff med mottagningarna för att höra mer om resultaten från enkäten som legat ute mellan 7 dec – 22 jan på Skånes mottagningar.

Enkäten visade på en förvånansvärt hög svarsfrekvens, 53.8%, men det skiljer väldigt mellan olika mottagningar. Det diskuterades olika saker under träffen men överlag verkar Skånes brukare vara nöjda med sina mottagningar.

Det gick att utläsa en del intressanta resultat – vilka mottagningar som ligger bra till resp. vilka mottagningar som klarar sig lite sämre och en del annat intressant.

Den 22 februkari var vi inbjudna på en infoträff med mottagningarna för att höra mer om resultaten från enkäten som legat ute mellan 7 dec – 22 jan på Skånes mottagningar.

Enkäten visade på en förvånansvärt hög svarsfrekvens, 53.8%, men det skiljer väldigt mellan olika mottagningar. Det diskuterades olika saker under träffen men överlag verkar Skånes brukare vara nöjda med sina mottagningar.

Det gick att utläsa en del intressanta resultat – vilka mottagningar som ligger bra till resp. vilka mottagningar som klarar sig lite sämre och en del annat intressant.

Det är sedan upp till de mottagningar som ofta hamnade åt det lite sämre hållet s a s att förhoppninsvis ta tag i sin mottagning och göra förbättringar.

Skånes Brukarförening samverkar gärna kring detta om man så vill…eller överhuvudtaget.

Det visar också på vikten av att verkligen fylla i och säga sin ärliga mening – på så sätt får man en ökad "brukarmakt".

Sen kan man alltid ha synpunkter på enkäterna – det finns heller inget som hindrar att man gör en andra enkät. Hade varit ganska intressant jämföra utfallet:)

För någon vecka sedan kom så resultatet från enkäten upp på Region Skånes sida där man skriver att –  "Tre av fyra patienter på Skånes mottagningar för läkemedelsbehandling vid opioidberoende är nöjda med sin behandling"

Det är glädjande att läsa att brukarna i Skåne i stort är nöjda med sina mottagningar efter att vårdvalet infördes. Det bekräftar den bild vi har, alla dom vi pratat med.
 

Enkäten är bifogad.

Bifogar även en delrapport där man låtit utvärdera vårdvalet och ersättningsmodellens effekter(vi har inte hunnit tittat igenom den helt ännu)

http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter-2016/informationstraff-for-laro-mottagningar/

http://skane.se/organisation-politik/Nyheter/Halsa-och-vard/2016/patienter-nojda-med-metadonmottagningar/