Riksdagsmotion om naloxon.

" Hillevi Larsson (S) har lämnat in en motion för att införa utdelning av naloxon som en åtgärd mot överdoseringar. Diskussionen om naloxon har blommat upp i Sverige med jämna mellanrum, men utan resultat. Denna motion kommer inte att gå igenom men kan föra upp frågan på dagsordningen, säger Larsson." 

http://www.nordicwelfare.org/popNAD/Articles/Svensk-riksdagsmotion-om-naloxon/

Ny politik kan minska dödsfall vid överdosering –

Torkel Richert, forskare från Malmö högskola i sin doktorsavhandling " Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering – livsvillkor för personer som injicerar narkotika".  

" Hillevi Larsson (S) har lämnat in en motion för att införa utdelning av naloxon som en åtgärd mot överdoseringar. Diskussionen om naloxon har blommat upp i Sverige med jämna mellanrum, men utan resultat. Denna motion kommer inte att gå igenom men kan föra upp frågan på dagsordningen, säger Larsson." 

http://www.nordicwelfare.org/popNAD/Articles/Svensk-riksdagsmotion-om-naloxon/

Ny politik kan minska dödsfall vid överdosering –

Torkel Richert, forskare från Malmö högskola i sin doktorsavhandling " Överdoser, försörjningsstrategier och riskhantering – livsvillkor för personer som injicerar narkotika".  

http://www.nordicwelfare.org/popNAD/Articles/Ny-politik-kan-minska-dodsfall-vid-overdosering/ .

Effekten hänger på spridningen.

Naloxon måste vara lättillgängligt för att det ska få effekt, säger Madah-Amiri från forskargruppen på SERAF – Senter for rus og avhengighetsforskning i Oslo.

– De som delar ut är frivilligt med i försöket. Vi måste få ut så mycket som möjligt till de rätta personerna för att se om det påverkar narkotikadödligheten, säger Madah-Amiri.

De som hämtar ut naloxon är främst aktiva brukare av narkotika, men medlet är också riktat till personer med opioidbrukare i sin omgivning. 

– Det är ofta aktiva användare som hämtar naloxon, men också personer som håller på att lämna behandling. Främst använder de opioider, men det finns också en del som använder amfetamin som tagit kursen, säger Madah-Amiri.

http://www.nordicwelfare.org/popNAD/Articles/Tillganglighet-A-och-O-i-norskt-naloxonforsok/

I Danmark startade man sitt naloxonprojekt 2010 via Red Liv, se utvärderingen 2010 – 16.  http://www.kk.dk/sites/default/files/uploaded-files/REDLIV_rapport-2016.pdf

I Skåne är ett pilotprojekt på gång (likaså i Stockholm) – vi väntar bara på att det ska ges klartecken så onödiga dödsfall kan undvikas. Möjligtvis kommer man igång först till hösten i Skåne av någon anledning..

Vi anser att man ska ta tillvara på de erfarenheter som finns bland brukarna – en samverkan om hur detta ska göras gagnar de människor som använder opiater, många har upplevt överdoser på nära håll och har bred kunskap om detta.

Om inte annat så finns det exempel på detta i relativt närstående tid, bl.a. från Malmö:)

 

%d bloggare gillar detta: