“Vårdval gav fler missbrukare hjälp” – Artikel Norra Skåne.

Skåne:  Fler fick behandling när vårdval för läkemedelsbehandling för missbrukare genomfördes i Skåne 2014.

Laro, läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende, är en livslång behandling av missbrukare, med målet att bli kvitt beroendet i patientens egen takt.

För två år sedan införde den dåvarande femklövern i Region Skåne vårdval för Laro.

Skåne:  Fler fick behandling när vårdval för läkemedelsbehandling för missbrukare genomfördes i Skåne 2014.

Laro, läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende, är en livslång behandling av missbrukare, med målet att bli kvitt beroendet i patientens egen takt.

För två år sedan införde den dåvarande femklövern i Region Skåne vårdval för Laro.

Nu har vårdvalet utvärderats och det visar att utbudet av vårdgivare har fördubblats och att antalet patienter med regelbunden behandling har ökat med 33 procent till 1 277 stycken.
– Köer och väntetider har försvunnit. Tidigare var den genomsnittliga kötiden 18 veckor. Även patienter med komplicerad psykiatrisk samsjuklighet verkar ha gynnats av den ökade tillgängligheten, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).

Läs hela artikeln: http://www.nsk.se/2016/01/26/vardval-gav-fler-missbrukare-hjalp/

Norra Skåne är en tidning som täcker främst Kristianstad, Hässleholm, Osby och Östra Göinge.