“Han vill att regionen får all missbruksvård” – Artikel i Norra Skåne.

Beroendevården i Skåne har tidigare varit lite eftersatt, det gäller kanske framförallt i nordöstra Skåne. En del har dock hänt med sprutbyte i Kristanstad och nya substitutionsmottagningar som öppnat sedan vårdvalet tillkom. Situationen ser väl något bättre ut men släpar fortfarande efter.

Regionrådet Anders Åkesson(MP) med ansvar för beroendefrågor inom Region Skåne anser därför att region ska överta ansvaret från kommunerna och vill ha en bredare diskussion om missbruksvården i Skåne.

Beroendevården i Skåne har tidigare varit lite eftersatt, det gäller kanske framförallt i nordöstra Skåne. En del har dock hänt med sprutbyte i Kristanstad och nya substitutionsmottagningar som öppnat sedan vårdvalet tillkom. Situationen ser väl något bättre ut men släpar fortfarande efter.

Regionrådet Anders Åkesson(MP) med ansvar för beroendefrågor inom Region Skåne anser därför att region ska överta ansvaret från kommunerna och vill ha en bredare diskussion om missbruksvården i Skåne.

Missbruksvården i nordöstra Skåne är sämre än i resten av länet. Nu vill regionrådet Anders Åkesson (MP) att Region Skåne övertar allt ansvar för missbruksvården från kommunerna.– För en jämlik vård i hela Skåne, samordning av kunskap och resurser och ett ökat fokus på missbrukarnas behov, förklarar Anders Åkesson, med ansvar för missbruksfrågor.

För några år sedan presenterades ”Missbruksutredningen” av Göran Larsson. Den slog fast att det är hög tid att reformera den svenska missbruksvården.
– Vården ska bygga på medicinsk kunskap och det behövs ett samlat huvudmannaskap, säger Anders Åkesson, som förväntar sig att utredningen ska få ny kraft med regeringens ambitioner för missbruksvården med avstamp i Göran Larssons utredning. Sverige är ett av få länder där kommun och landsting delar på ansvaret för missbruksvården.

– Får vi en lagstiftning så är min övertygelse att Region Skåne, och landstingen klarar det uppdraget. Men då krävs det att landstingen får ekonomiska anslag, vilket regeringen bör hjälpa till med. Nu finns det ett fokus på den psykiatriska vården i politiken och en vilja att satsa.
De nuvarande gränserna mellan kommunerna och regionen i missbruksvården är hinder för utvecklingen av vården och forskningen, anser Anders Åkesson.
Anhörig- och brukarorganisationer gör tummarna upp för att sjukvården tar ansvar för missbruksvården.

http://www.nsk.se/2016/01/26/han-vill-att-regionen-far-all-missbruksvard/