Enkät om nedtrappning på bensodiazepiner

En liten enkät från Svenska Brukarföreningen för att få reda på mer om nedtrappning av bensodiazepiner.

ALLA SVAR ÄR HELT ANONYMA.

Fyll i nedan eller på denna länk.

En liten enkät från Svenska Brukarföreningen för att få reda på mer om nedtrappning av bensodiazepiner.

ALLA SVAR ÄR HELT ANONYMA.

Fyll i nedan eller på denna länk.