Studie: Sprututbyten fungerar utmärkt som väg in i behandling för heroinberoende

Sprututbyten kan fungera utmärkt som väg in i behandling för heroinberoende, enligt ny forskning från Malmö.

Enligt en ny forskningsstudie i Malmö kan sprutbyten fungera lika väl som väg in i behandling för heroinberoende. 75 opiatberoende deltagare i två grupper var med i studien som publiceras i Pub Med.

Sprututbyten kan fungera utmärkt som väg in i behandling för heroinberoende, enligt ny forskning från Malmö.

Enligt en ny forskningsstudie i Malmö kan sprutbyten fungera lika väl som väg in i behandling för heroinberoende. 75 opiatberoende deltagare i två grupper var med i studien som publiceras i Pub Med.

 – Om de som besöker sprutbytet regelbundet eller då och då bara ges en möjlighet att starta underhållsbehandling direkt utan väntetid och försvårande så är det många som tar den möjligheten, säger Mikael Johansson, ordförande i Skåne Brukarförening.
 – Det visar också att sprutbyte är en bra, framkomlig väg in i vården och att folk är väl kapabla att sköta saker bara dom ges möjlighet till enkla vägar in.

Johan Nordgren, doktorand i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, vid Malmö Högskola, är inne på samma linje.
 – För mig är det ett intressant resultat att man inte kunde se några skillnader mellan grupperna, alltså att de som genomgick interventionen med case management-metodik gick in i behandling i lika stor utsträckning som de som inte fick detta. Jag tycker studien tydligt pekar på att sprututbytesprogram kan vara ett mycket effektivt sätt att slussa in personer i behov av LARO till den behandlingen.

 – Jag instämmer i författarnas slutsats att programmen kan ses inte bara som en skadereducerande insats utan också som en strukturerad och organisatoriskt stödjande modell för remittering till behandling eller andra insatser, fortsätter han.

 – Om nu det kommunala vetot mot sprututbytesprogram faller ska det bli intressant att se om nya sprutbytesprogram kommer att implementera liknande metoder som de som användes i studien.

%d bloggare gillar detta: