Stöd för vår manifestation

Två organisationer har kommit ut för att ge sitt stöd för vår manifestation på tisdag.

Medlemmar från SFSA (Socialarbetare För Social Aktion) kommer att delta i vår manifestation för sprututbyten. De skriver:

Två organisationer har kommit ut för att ge sitt stöd för vår manifestation på tisdag.

Medlemmar från SFSA (Socialarbetare För Social Aktion) kommer att delta i vår manifestation för sprututbyten. De skriver:

På tisdag är (delar av) SFSA på Gustav Adolfs torg tillsammans med Göteborgs Brukarförening och manifesterar våra förhoppningar om att våra kommunpolitiker tar sitt förnuft till fånga och inför en missbruksvård som inte innebär att människor dagligen riskerar sina liv. SFSA har förhoppningar om en vård som tar avstamp i den forskning som finns, förhoppning om en vård inspirerad av de goda exempel på sprututbytesprogram vi ser i flera andra svenska kommuner, förhoppningar om en vård som ger människor möjlighet till ett bättre liv.

Två medlemmar skrev en debattartikel på ämnet för ett tag sedan. I  korthet står det att sprututbytesprogram dels förhindrar smittspridning genom att tillhandahålla rena verktyg (sprutor, kanyler och blandkoppar) till personer som befinner sig i aktivt missbruk. Befintliga sprututbytesprogram i Sverige gör dock mycket mer än så. Arbetet kombineras idag på flera orter med erbjudande av annan typ av vård och omsorg, så som tillgång till tandvård, barnmorska samt kurator. Som socialarbetare ser vi att ett sprututbytesprogram ligger i linje med den kunskap vi har om förändringsprocesser. För att uppnå en förändring krävs det att bli bemött med respekt och utifrån den verklighet som den enskilde befinner sig i.

– Socialarbetare För Social Aktion

Sedan har vi Socialistiska läkare som kommit med ett uttalande.

Som läkare anser vi det självklart att personer som injicerar droger ska ha möjlighet att få lika god vård som alla andra i vårt samhälle. Ett led i detta är att landstinget erbjuder en mottagning där man kan byta sina smutsiga verktyg mot rena. Utöver själva "sprututbytet” kan man på en sådan mottagning bland annat träffa läkare, barnmorska, kurator, provta sig för bl a hepatit C och HIV, få smittskyddsinformation och vaccinera sig. De som önskar bli drogfria kan få hjälp med kontakten till både beroendevård och socialtjänst. Den dag man kommer erbjuda de nya medicinerna mot hepatit C-viruset till denna grupp patienter skulle en sprututbytesmottagning bli en självklar plats för behandling och uppföljning. Nu finns så pass starka skäl och evidens för mottagningar för personer som injicerar droger att det vore oetiskt av Göteborgs stad att fortsätta motarbeta etableringen av en sprututbytesmottagning. Därför säger vi i Socialistiska läkare: Inför sprututbyte i Göteborg nu!

 

%d bloggare gillar detta: