SBF är numera medlem i CAN

Grattis till oss!

Vi är nu en av 45 medlemsorganisationer i CAN.

Förra veckan genomfördes CANs styrelsemöte där vår ansökan om medlemskap behandlades.

Några röster om SBFs medlemskap.

 – Det är glädjande att SBF nu blir medlem i CAN. Min personliga åsikt är att deras engagemang och tydliga brukarperspektiv är viktigt för samhällsdebatten och även för CAN.
   Staffan Hasselgren, chefredaktör för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika.

Grattis till oss!

Vi är nu en av 45 medlemsorganisationer i CAN.

Förra veckan genomfördes CANs styrelsemöte där vår ansökan om medlemskap behandlades.

Några röster om SBFs medlemskap.

 – Det är glädjande att SBF nu blir medlem i CAN. Min personliga åsikt är att deras engagemang och tydliga brukarperspektiv är viktigt för samhällsdebatten och även för CAN.
   Staffan Hasselgren, chefredaktör för CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika.

 – Jag tror att SBF kommer att vara viktiga för CAN, i och med att de tillför ett perspektiv som på många sätt är annorlunda än de övriga medlemsorganisationernas. Förhoppningsvis kan det leda till fruktbara diskussioner på mötena.
   Björn Johnson, Docent, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola.

%d bloggare gillar detta: