Göteborgs kommun forts. negativ till sprututbyte – men inte länge…

Trots att sprututbytesverksamheter finns överallt i världen och att det är vetenskapligt bevisat att de bidrar i minskningen av bl.a. HIV och Hepatit C bland brukare, så låter sig Göteborgs kommun inte övertalas. De ställer fortfarande veto och verkar tycka sig "veta bäst", trots att verksamhetschef på Beroendekliniken, Folkhälsomyndighetens generaldirektör och hela vetenskapliga världen påpekar det självklara: mindre antal delade sprutor = minskad överföring av sjukdomar…

Tack och lov att regeringen funderar på att ta bort kommunernas möjlighet till att säga nej till sprututbytesverksamheter. Det var dags att Göteborg fick eget sprututbytesprogram.

Trots att sprututbytesverksamheter finns överallt i världen och att det är vetenskapligt bevisat att de bidrar i minskningen av bl.a. HIV och Hepatit C bland brukare, så låter sig Göteborgs kommun inte övertalas. De ställer fortfarande veto och verkar tycka sig "veta bäst", trots att verksamhetschef på Beroendekliniken, Folkhälsomyndighetens generaldirektör och hela vetenskapliga världen påpekar det självklara: mindre antal delade sprutor = minskad överföring av sjukdomar…

Tack och lov att regeringen funderar på att ta bort kommunernas möjlighet till att säga nej till sprututbytesverksamheter. Det var dags att Göteborg fick eget sprututbytesprogram.