Svenska Brukarföreningen ger för tredje gången utbildningen Livet or Die – en peer-utbildning i hepatit C

Vår tredje internatutbildning om hepatit C ges 28:e till 30:e oktober, igen på Syninge Kursgård i Roslagen. Tjugo deltagare, främst människor med egen erfarenhet av att använda narkotika, men också ett fåtal som arbetar nära och med målgruppen, utbildas till utbildare. Syftet är att dessa i sin tur ska kunna sprida kunskap om hepatit C till kamrater och kolleger.

I år har vi dels deltagare som inte är knutna till någon organisation eller beroendemottagning, men också representanter från X-Cons, RFHL, Stockholms Brukarförening, Göteborgs Brukarförening, Musketörerna Sollentuna och beroendemottagningarna Rosenlund, Capio Maria och Mottagning 44.

Vår tredje internatutbildning om hepatit C ges 28:e till 30:e oktober, igen på Syninge Kursgård i Roslagen. Tjugo deltagare, främst människor med egen erfarenhet av att använda narkotika, men också ett fåtal som arbetar nära och med målgruppen, utbildas till utbildare. Syftet är att dessa i sin tur ska kunna sprida kunskap om hepatit C till kamrater och kolleger.

I år har vi dels deltagare som inte är knutna till någon organisation eller beroendemottagning, men också representanter från X-Cons, RFHL, Stockholms Brukarförening, Göteborgs Brukarförening, Musketörerna Sollentuna och beroendemottagningarna Rosenlund, Capio Maria och Mottagning 44.

Svenska Brukarföreningen har i syfte att öka kunskapen om hepatit C bland brukare, profession och allmänhet startat projektet Livet or Die. Detta projekt finansieras av Folkhälsomyndigheten och har nu blivit en del av SBF:s verksamhet.

Här kan ni läsa mer om våra utbildningssatsningar för hepatit C >>

 
%d bloggare gillar detta: