Ryssland söker stöd för internationell koalition mot metadon

Av: Johan

Ryssland vill se internationellt förbud mot läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. En sammanfattning av situationen i Ryssland, på Krim halvön, Svenska förbudsorganisationer, och eventuell koalition.

Av: Johan

Ryssland vill se internationellt förbud mot läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. En sammanfattning av situationen i Ryssland, på Krim halvön, Svenska förbudsorganisationer, och eventuell koalition.

Trots internationella rekommendationer för länder att tillhandahålla läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende är behandlingen fortfarande förbjuden i Ryssland. Till och med att sprida information om behandlingen är riskfyllt. Läkare och icke statliga organisationer som försökt informera om behandlingsmetoden har hotats med åtal och fått sina internet sidor släckta av myndigheterna. Många människorättsorganisationer, däribland Human Rights Watch har kritiserat Ryssland för att bryta mot dom mänskliga rättigheterna för att man inte tillåter information eller åtgärder som är till för att hjälpa människor beroende av droger.

Landet har väldigt stora problem med heroin och andra opioider, och är ett av dom länder i världen med flest personer som injicerar narkotika. Man har också en av världens snabbast växande HIV epidemier. Vilket gör att behovet av läkemedelsassisterad behandling och skademinimerande åtgärder är väldigt stort. Men i Ryssland ser man på denna typ av åtgärder som ett hot, framförallt ett västligt hot, och dom få program som med internationella medel delar ut rena verktyg till brukare har inte fått något som helst stöd från Ryssland.

Istället för att acceptera dom stora problem man har i landet och erbjuda evidensbaserade åtgärder vill man nu istället få andra länder att också förbjuda metadon och buprenorfin som hjälp till opioidberoende . Inför UNGASS 2016 där alla FN länder ska samlas för att se över dom internationella narkotikakonventionerna vill Ryssland få till en koalition med syfte att få till ett internationellt förbud mot läkemedelsassisterad behandling. Man har också inför sin årliga donation till Världshälsoorganisationen (WHO) försökt påverka WHO att ändra sin starka hållning för behandlingen. WHO har sen tidigare både metadon och buprenorfin på sin lista över oumbärliga mediciner.

SBF har kontaktat den Ryska ambassaden i Stockholm för att försöka få svar på några frågor om hur Ryssland ser på rätten till bästa hälsa och en evidensbaserad vård för personer som använder droger, ifall signaler är viktigare än våra liv, och varför Ryssland nu försöker påverka andra länder att också förbjuda behandling med metadon och buprenorfin? Men vi har inte fått något svar.

När Ryssland förra året annekterade Krim halvön såg man genast till att stänga ned dom redan existerande programmen, och tvingade samtidigt dom ca 800 personer som hade behandlingen att avbryta sin livräddande medicinering. En del brukare flydde till det Ukrainska fastlandet för fortsatt vård, men den stora majoriteten av brukare hamnade åter i ett illegalt bruk av olika opioider.

På bara några månader hade ca 10% av dom personer som tidigare var inskrivna i behandlingen på Krim dött i framförallt överdoser och självmord. Hur många som idag avlidit vet man inte. Många har i desperation vänt sig till det extremt farliga hemkoket krokodil som substitut. Brukare som tidigare haft behandlingen har på olika sätt vädjat om internationell hjälp. I en video som gjorts av ENPUD (Eurasian Network of People who Use Drugs och HIV/AIDS Alliance Ukraine, kan man se hur dessa människor vädjar om hjälp. En stor del av brukarna lider också av andra diagnoser som bla HIV, Hepatit, Tuberkulos, och olika psykiska diagnoser. Och är även i stort behov av sin medicin för att annan behandling också ska kunna fungera som den ska. Vi vill leva, snälla neka oss inte rätten till liv, säger dom i videon.

SBF anser det vara väldigt viktigt att omvärlden nu markerar att detta inte är acceptabelt och att människor beroende av opioider SKA ha rätt till bästa hälsa och en evidensbaserad vård. I Sverige slår vi oss alltid om bröstet när det gäller att försvara människors mänskliga rättigheter. Men våra och alla våra kamraters rättigheter runt om i världen, räknas inte dom? Sverige har även ett ansvar att stå upp för drogbrukares mänskliga rättigheter, och måste markera att Rysslands agerande inte kan accepteras.

I Sverige finns organisationer som både haft, och som fortfarande har samarbete med Ryssland i frågor rörande narkotika. ECAD (European Cities Against Drugs) som är en internationell men Sverigebaserad organisation är en av dessa. ECAD som har flera medlemsstäder i Ryssland och som tidigare hade kontakt med en stad på Krimhalvön har från vissa håll fått kritik för sitt samarbete med landet. I en artikel på Drugnews hemsida svarar ECAD generalsekreterare Erik Leijonmarck på hur man ser på det som sker på Krimahalvön, och säger bla, "om de här programmen nu tas bort bör man fundera över vilka andra åtgärder som ska sättas in istället."

Men för många opioidberoende finns inget annat alternativ, dom har redan testat andra behandlingar, och vill inte heller ha något annat alternativ. Så vilka åtgärder Leijonmark i så fall syftar på är svårt att säga, men att det inte är tal om några medicinska är uppenbart. Att det också måste finnas tillgång till andra icke medicnska alternativ är självklart. Men för SBF är det viktigaste att dessa människor ska ha tillgång till bästa möjliga evidensbaserade vård, vilket i detta fall är underhållsbehandling med metadon och buprenorfin. Omvärlden måste därför vara tydliga och visa att dessa människor inte ska behöva acceptera något annat.

SBF har varit i kontakt med Erik Leijonmarck för att få svar på om ECAD som har samarbete med Ryssland kommer göra något uttalande eller på något sätt markera att Rysslands agerande inte tolereras, och att opioidberoende ska ha rätt till bästa hälsa och en evidensbaserad vård. Tyvärr har vi fått som svar att man inte kommer göra detta. På så sätt väljer man samtidigt att inte stå upp för dessa människor som befinner sig i en väldigt utsatt situation och som nu desperat ber om hjälp att få fortsätta med sin livräddande behandling.

Den svenska regeringen gav nyligen ett bidrag på 400 000kr till ECAD och den andra Sverige-baserade förbudsorganisationen WFAD (World Federation Against Drugs) för att inför UNGASS 2016 "utarbeta en rapport i tio punkter om hur en restriktiv och balanserad narkotikapolitik kan se ut". ECAD eller WFAD som även dom tidigare haft samarbete med Ryssland säger utåt att man inte har något emot åtgärder som läkemedelsassisterad behandling eller sprutbyten. Men det stämmer inte oavsett hur de formulerar sig, i praktiken bedriver de ett motstånd mot dom båda åtgärderna och tar alla chanser som ges att kritisera skademinimering av olika slag.

Intressant är också att se hur ECAD på sin hemsida beskriver en resa man gjorde till Irkutsk förra året för att där delta vid en konferens om droger. "Konferensen visade sammantaget att det ryska arbetet med narkotikafrågan under den senaste 10-årsperioden gjort betydande framsteg och präglas av en ökad professionalism och evidensbaserade utgångspunkter," skriver man. Vad det är för professionalism eller evidensbaserade utgångspunkter ECAD syftar på kan man fråga sig.

Man bör fundera på om det är rätt att Svenska skattepengar ska gå till att sponsra projekt av organisationer som samarbetar med Ryssland, ett land som både kritiseras för att bryta mot dom mänskliga rättigheterna och som bedriver en vetenskapsfientlig narkotikapolitik och "vård".

Att den ryska hållningen till skademinimerande åtgärder varit katastrofal för det egna landet och dess brukare är uppenbart, förbudet mot läkemedelsassisterad behandling, rena sprutor, och dom omfattande brotten mot dom mänskliga rättigehterna har skapat en folkhälsokris i landet och på Krim halvön. Vad Rysslands försök till en internationell koalition i framtiden kan få för konsekvener är idag svårt att säga. Likaså vilka länder som skulle ingå. Men en sån koalition skulle eventuellt kunna bestå av vissa Arabländer som precis som Ryssland redan motsätter sig läkemedelsassisterad behandling.

Andra länder som skulle kunna tänkas bli allierade är Turkmenistan och Uzbekistan som idag inte heller tillåtar behandlingsformen. Oro finns också för att länder inom den Rysk ledda Eurasiska unionen som Vitryssland, Kyrgyzstan, Armenien, och Kazakstan också ska bli övertalade att följa Ryssland och fördömma behandlingen.

Chansen att däremot Sverige skulle välja att gå med i en liknande koalition är ytterst liten. Även om behandlingen fortfarande kritiseras från vissa förbudsorganisationer som ECAD, WFAD och KRIS (Kriminellas Revansh i Samhället) så är stödet för behandlingen idag ändå starkt i Sverige. Till exempel så stödjer Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten olika typer av läkemedelsassisterade behandlingar. Men i dom länder som eventuellt skulle kunna tänkas gå med kan konsekvenserna och det mänskliga lidandet bli många och stora. Framförallt i form av en sämre livskvalité, smittspridning och ökande dödsfall.

Nu måste Sverige och omvärlden verkligen enat stå upp för dessa människor som berörs och som kan komma att beröras, genom att tydligt ta avstånd från den ryska regeringens planer och deras sätt att behandla sina medmänniskor på. Nu får det vara nog!

SHAME RUSSIA SHAME!

Redaktionen

Text: Johan

 

Tryck på undertexter för översättning.

 

Tryck på undertexter för översättning.

%d bloggare gillar detta: