Läckt dokument hintar om historisk positionförändring hos UNODC

Ett läckt dokument på Harm Reduction Internationals konferens i Malaysia har skapat stor uppståndelse.

Dokumentet är skrivet av en anställd på narkotikakontrollorganet UNODC och uppmanar medlemsländer att avkriminalisera det personliga bruket och innehav av narkotika då skadan kriminaliseringen orsakar på människors rätt till hälsa anses förödande.

Det verkar som om att pappret skulle presenteras på konferensen men har nu blockerats, eller iallafall fördröjts, sedan ett medlemsland opponerat sig.

Ett läckt dokument på Harm Reduction Internationals konferens i Malaysia har skapat stor uppståndelse.

Dokumentet är skrivet av en anställd på narkotikakontrollorganet UNODC och uppmanar medlemsländer att avkriminalisera det personliga bruket och innehav av narkotika då skadan kriminaliseringen orsakar på människors rätt till hälsa anses förödande.

Det verkar som om att pappret skulle presenteras på konferensen men har nu blockerats, eller iallafall fördröjts, sedan ett medlemsland opponerat sig.

Enligt UNODC är dokumentet inte på något sätt ett formellt policydokument utan ett internt diskussionspapper. Pappret, skrivet av Monica Beg som ansvarar för Hiv-frågor hos UNODC, är alltså inte skrivet av någon på den avdelning som jobbar med konventionsfrågor och inte heller har det processats inom UNODC.

Det hindrade inte konferensens deltagare på nästan 1000 personer från uppemot 70 länder att formellt berömma pappret och samtidigt yrka regeringar att avkriminalisera användningen.

Om dokumentet hade släppts officiellt skulle det signalera en stor positionförändring från UNODC sedan man bildades för 50 år sedan. UNODC accepterar avkriminalisering från medlemsländer, men inte mycket mer. Detta trots att det inte finns några krav på kriminalisering i konventionerna.

Svenska Brukarföreningen stödjer avkriminalisering av det egna bruket just p.g.a. av denna anledning, att kriminaliseringen hindrar människor som använder narkotika tillgång till sjukvård.

%d bloggare gillar detta: