Video från Seminarium 2015 – Lina Pastorek: Regeringens förberedelser inför UNGASS 2016

Lina Pastorek, kansliråd och samordnare för UNGASS 2016 på Socialdepartementet:

Regeringens förberedelser och prioriteringar inför UNGASS 2016

Lina Pastorek, kansliråd och samordnare för UNGASS 2016 på Socialdepartementet:

Regeringens förberedelser och prioriteringar inför UNGASS 2016