Video från Seminarium 2015 – Mat Southwell: Global activism by and for drug users

Den brittiska drug user-aktivisten Mat Southwell om exempel, lärdomar och möjligheter från global aktivism av och för människor som använder narkotika.

PÅ ENGELSKA.

Svenska Brukarföreningens seminarium 23 sept 2015.

British drug user-activist Mat Southwell on examples, lessons learned, and opportunities from global activism by and for people who use drugs.

IN ENGLISH.

From the Swedish Drugs Users Union Seminar September 2015 in Stockholm.

Den brittiska drug user-aktivisten Mat Southwell om exempel, lärdomar och möjligheter från global aktivism av och för människor som använder narkotika.

PÅ ENGELSKA.

Svenska Brukarföreningens seminarium 23 sept 2015.

British drug user-activist Mat Southwell on examples, lessons learned, and opportunities from global activism by and for people who use drugs.

IN ENGLISH.

From the Swedish Drugs Users Union Seminar September 2015 in Stockholm.