Fallbeskrivning från arkiven: Förvägrades att byta läkemedel

Man, 35 år

Subutex-behandling på Maria Beroendecentrum.

Under oktober/november började hans hälsa försämras på eftermiddagen. Ungefär klockan 15.30 blir han tyst, introvert och irriterad. Han delar samma bakgrund som många av våra medlemmar, och Elias beskriver sina symtom som är typiska för abstinens.

Han har börjat ta allt fler återfall med tätare mellanrum, och vi är mycket oroliga för att han ska förlora alla framsteg han gjort inom behandling, boende, familjerelationer, arbete m.m. Det är ju självklart att han inte klarar av att avstå återfall om han inte har en fungerande behandling.

Man, 35 år

Subutex-behandling på Maria Beroendecentrum.

Under oktober/november började hans hälsa försämras på eftermiddagen. Ungefär klockan 15.30 blir han tyst, introvert och irriterad. Han delar samma bakgrund som många av våra medlemmar, och Elias beskriver sina symtom som är typiska för abstinens.

Han har börjat ta allt fler återfall med tätare mellanrum, och vi är mycket oroliga för att han ska förlora alla framsteg han gjort inom behandling, boende, familjerelationer, arbete m.m. Det är ju självklart att han inte klarar av att avstå återfall om han inte har en fungerande behandling.

Ett förslag som skulle kunna hjälpa Elias att hålla sig drogfri är att han får byta från Subutex till Metadon, men läkaren som sköter ordineringen av Elias mediciner vill inte att han byter. Han oroar sig nämligen för eventuell övervikt, minskad sexlust och försämrade kognitiva funktioner vid ett byte till Metadon.

Vi på SBF anser att Elias önskan bör tas på högsta allvar och genomföras, eftersom hans drogfrihet bör prioriteras före dessa nämnda biverkningar. Att Elias tar fler och fler återfall av heroin är mycket mer allvarligt än att han eventuellt går upp i vikt, tappar sexlusten eller får bristande kognitiv förmåga! Prioriterat bör vara att överleva. För LARO-patienter är en fungerande substitutionsbehandling grunden som tillvaron vilar på. Om den inte fungerar så finns det hög risk att allting omkring raseras, vilket kan få förödande konsekvenser.

Vi kan bara föreställa oss hur rädd och stressad Elias måste känna sig för att det gamla ”droglivet” börjar närma sig allt snabbare för varje återfall han tar. Det är lätt att känna sig uppgiven, misslyckad och värdelös när man upplever att man inte klarar av behandlingen, när det i detta fall finns möjlighet att behandlingen ändras för att passa honom bättre. Att Elias kan verka ”opåverkad” av sitt förflutna utseendemässigt får inte stå i vägen för det faktum att han har ett tungt bagage. Däribland 10 års injicering av heroin, och dessförinnan amfetamin och cannabis regelbundet. Det är ju i och med detta ett verkligt tungt drogbruk han söker behandling för.

Om förändrad kroppsvikt, sexlust och kognitiv förmåga är skäl nog att neka någon med ett tungt heroinbruk Metadon-behandling, så återstår ju frågan varför någon får Metadon över huvud taget.

Elias avled under nyår 2008/2009.

%d bloggare gillar detta: