Sammanfattning av senaste styrelsesmötet

Sammanfattning styrelsemöte Stockholms Brukarförening.

Närvarande vid styrelsemötet var Kristina Nicklas Conny Dubbel Henke Tove Kjelle Maya Markku. Frånvarande pga sjukdom: Anna och Ellen.

Sammanfattning styrelsemöte Stockholms Brukarförening.

Närvarande vid styrelsemötet var Kristina Nicklas Conny Dubbel Henke Tove Kjelle Maya Markku. Frånvarande pga sjukdom: Anna och Ellen.

 • Samtliga i styrelsen han undertecknat tystnadsplikt kring verksamheten samt klientsekretess samt att all mediekontakt sker via Kicki eller av Kicki utvalda personer.
 • Ett verkställande utskott är av styrelsen fattad, utskottet består av Kick Nicklas samt Tove.
 • (Det verkställande utskottet har mandat att fatta beslut i samråd mellan styrelsemötena.)
 • Styrelsen innehar två stycken betalkort för verksamhetens dagliga utlägg, dessa kort är spärrade för kontantuttag.
 • Projekt brukare på stan har Nicklas som projektledare, Nicklas skall stå för strukturering samt fortbildning av Conny och Ted.
 • Vidare kring projektet skall viss utrustning för livräddande utrustning införskaffas samt passande klädsel.
 • Vi inom föreningen skall icke handla på på något sätt kriminellt i och kring föreningen eller i dess namn.
 • Vi har även det höga nöjet att meddela att vi kommer att utöka vår kamratverksamhet i form av gruppaktiviteter.
 • Till en början kommer vi köra grillsammankomster på torsdagar. (tider och plats återkommer vi till)
 • Vi skall förbättra vår närvaro på sociala media för att underlätta för våra medlemmar kring vår dagliga verksamhet.
 • Styrelsen kommer att ha möten var 6-8vecka.