Inställningar för våra e-post konton

Det här är inställningarna för de e-postkonton som vi administrerar och som används av RIksföreningen (namn@svenskabrukarforeningen.se) samt våra lokalföreningar (namn@brukarforeningen.se).

Dessa är testade på iMac (med OS X Yosemite 10.10.3) samt iPhone 5S (iOS 8.3) men de bör fungera på annan hårdvara/mjukvara också.

Webmailen finns tillgänglig här och kan nås via en webbläsare från vilken dator som helst. Glöm inte att logga ut om ni använder en offentlig dator!

Det här är inställningarna för de e-postkonton som vi administrerar och som används av RIksföreningen (namn@svenskabrukarforeningen.se) samt våra lokalföreningar (namn@brukarforeningen.se).

Dessa är testade på iMac (med OS X Yosemite 10.10.3) samt iPhone 5S (iOS 8.3) men de bör fungera på annan hårdvara/mjukvara också.

Webmailen finns tillgänglig här och kan nås via en webbläsare från vilken dator som helst. Glöm inte att logga ut om ni använder en offentlig dator!

iPhone
Välj först ett POP-konto istället för ett IMAP-konto.
————————–
Server för inkommande e-post (POP): nmail4.ballou.se
Använd SSL: Nej
Autentisering: Lösenord
Serverport: 110

Server för utgående e-post (SMTP): nmail4.ballou.se
Använd SSL: Ja
Autentisering: Lösenord
Serverport: 2525

iMac
Välj först ett POP-konto istället för ett IMAP-konto.
————————–
Server för inkommande e-post (POP): nmail4.ballou.se
Använd SSL: Ja
Autentisering: Lösenord
Serverport: 110 eller 995

Server för utgående e-post (SMTP): nmail4.ballou.se
Använd SSL: Ja
Autentisering: Lösenord
Serverport: 2525