Fritt vårdval from 1 januari 2015

Sedan den första januari 2015 gäller nya regler som du som patient inom beroendevården bör känna till.

Den största nyheten är att du som patient får rätt att välja öppen vård i andra landsting än där du bor. Med öppenvård menas att man får åka hem efter att ha varit i kontakt med vården. Du kan tex lista dig på en vårdcentral som ligger inom ett annat landsting.

Det finns några regler att förhåla dig till och tänka på:

Sedan den första januari 2015 gäller nya regler som du som patient inom beroendevården bör känna till.

Den största nyheten är att du som patient får rätt att välja öppen vård i andra landsting än där du bor. Med öppenvård menas att man får åka hem efter att ha varit i kontakt med vården. Du kan tex lista dig på en vårdcentral som ligger inom ett annat landsting.

Det finns några regler att förhåla dig till och tänka på:

  • Vården ska vara offentligt finansierad. Det betyder att vården ska erbjudas av landstinget eller av en privat utförare som har avtal med landstinget
  • Patienten får som huvudregel själv stå för resekostnaderna till det andra landstinget.
  • Om du väljer öppen vård i ett annat landsting så avsäger du dig vårdgarantin. Det betyder att landstinget inte behöver erbjuda dig vård inom viss tid från det att sökt hjälp, något som annars gäller. I praktiken kan du därför få vänta längre på att få hjälp om du söker dig till ett annat landsting än landstingets egna invånare med samma behov. Det här är inte detsamma som att landstingets egna invånare ges företräde. Den som har störst behov av vård ska alltid gå först.
  • De taxor och andra regler, till exempel remissregler, som gäller i det landsting som du söker vård i gäller även för patienter från andra landsting. Även om det landstinget inte har något krav på läkarremiss.

  • När det gäller substitutionsbehandling så kan det ibland bli problem om man måste gå på kliniken varje dag i flera månader.

Som patient kan du också få tillgång till en fast vårdkontakt och nymedicinsk prövning i ett annat landsting.

I vissa landsting fungerar det bättre med medan andra fortfarande bråkar. Men tex Region Skåne tar idag redan emot patienter från andra landsting.

%d bloggare gillar detta: