PM från SBF/LiverOrDie: Kunskapsbrister måste åtgärdas som ett led i att hindra utbredningen av dödliga blodsmittor

PRESSMEDDELANDE  – Svenska Brukarföreningen 

LIVER OR DIE – 2015-03-13

Visste du att man inte kan vaccinera sig mot hepatit C? Om du vet det tillhör du inte den hälften av befolkningen som felaktigt faktiskt tror att man kan det. Detta är bara ett exempel på den låga kunskapsnivån som finns i Sverige om den blodburna smittan hepatit C (HCV) som en alldeles rykande färsk undersökning kan visa.

PRESSMEDDELANDE  – Svenska Brukarföreningen 

LIVER OR DIE – 2015-03-13

Visste du att man inte kan vaccinera sig mot hepatit C? Om du vet det tillhör du inte den hälften av befolkningen som felaktigt faktiskt tror att man kan det. Detta är bara ett exempel på den låga kunskapsnivån som finns i Sverige om den blodburna smittan hepatit C (HCV) som en alldeles rykande färsk undersökning kan visa.

Undersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Svenska Brukarföreningen utfört en representativ undersökning om svenskars kännedom om HCV kontra HIV. Resultatet är inte direkt oväntat, vi visste att kunskapsnivån var låg, men nu med facit i hand så blir resultatet än mer nedslående och oroväckande. I ett upplyst samhälle som Sverige är borde kunskapen om en dödlig sjukdom som HCV vara betydligt bättre. 

En orsak är att Sverige i inte sett denna fråga som prioriterad, kunskapssatsningar och informationsspridning har därför varit i det närmaste obefintliga.

Men precis som fallet var med hiv så är upplysning och prevention en mycket viktig del av att minska spridningen av HCV, och då speciellt genom att sprida kunskap inom de grupper det handlar om. Internationella erfarenheter av hiv-arbete visade att kunskap sprids bäst i grupper med delade erfarenheter, mellan kamrater. Detta kallas för ”peer-to-peer” (P2P), en känd metod för att höja medvetenhet och sprida kunskap.

Vi har redan observerat att kunskapen är låg bland människor som injicerar narkotika, det vill säga exakt den grupp som är som mest utsatt. Inte nog med det, vi noterar också att kunskapen är bristfällig bland yrkesverksamma som har som uppgift att arbeta med riskgrupper.

Sedan 90-talet har kampanjer för att uppmärksamma och sprida kunskap om hiv varit mycket framgångsrik – och med det har det betytt att färre smittas av hiv. Vi vill se samma utveckling vad gäller hepatit C. SBF känner därför nu ett stort ansvar att axla detta upplysningsarbete genom projektet Liver or Die (ingen lever utan lever) – för vi vill vare sig smittas av hepatit C eller smitta andra med en dödlig sjukdom, det är en rättighet för att kunna ta ansvar.

Hela undersökningen kommer att presenteras inom kort i en artikel. 

Undersökningen är genomförd i samarbete med biopharmaföretaget AbbVie.

 

För Svenska Brukarföreningen

Berne Stålenkrantz

 

 

Kontaktpersoner för projektet Liver or Die

Louise Persson, projektledare.

Tel: 08 20 80 70

E-post: louise.persson@svenskabrukarforeningen.se

 

Maya Kristiansson, researcher och utbildningsledare.

Tel: 08 20 80 70

E-post: maya.kristiansson@svenskabrukarforeningen.se

 

%d bloggare gillar detta: