VARNING för vissa läkemedelskombinationer om du använder METADON!!!

Metadon i kombination med flera andra läkemedel, därav många antiinfektionsmedel, kan vara en livsfarlig kombination!

Dessa läkemedel interagerar med varandra och resultatet kan bli hjärtrytmrubbningar som Du i värsta fall inte överlever.

Berätta ALLTID för din läkare att Du använder Metadon – för Din egen säkerhets skull!

Text godkänd av läkaren Bengt Danielsson, Socialstyrelsens medicinskt sakkunnige.

– – –

Det finns många typer av läkemedel som kan vara riskfyllda om de ges samtidigt med metadon.

Metadon i kombination med flera andra läkemedel, därav många antiinfektionsmedel, kan vara en livsfarlig kombination!

Dessa läkemedel interagerar med varandra och resultatet kan bli hjärtrytmrubbningar som Du i värsta fall inte överlever.

Berätta ALLTID för din läkare att Du använder Metadon – för Din egen säkerhets skull!

Text godkänd av läkaren Bengt Danielsson, Socialstyrelsens medicinskt sakkunnige.

– – –

Det finns många typer av läkemedel som kan vara riskfyllda om de ges samtidigt med metadon.

Ett exempel är vissa pencillin, som kan utgöra en livsfarlig kombination! Detta då de antingen själva påverkar hjärtrytmen och/eller förlänger nedbrytningen av metadonet, så att en livsfarlig situation uppstå (överdoser).

Det finns en lista på de vanligaste/farligaste interaktionerna här (ej komplett eller uppdaterad), men om du berättar för din behandlande läkare att du använder metadon, så ska det räcka och hen ska veta om vilka kombinationer att undvika.

Denna varning gäller, även om man inte tycker att det har någon betydelse då man söker hjälp för tex en infektion, speciellt din husläkare och tandläkare, som kanske inte är så vana vid beroendemedicin.