Jourkontakt för anhöriga

Från och med 1/3 kommer vi att införa jourkontakt. Vilket innebär att en av oss kommer att vara anträffbar kvällar och helger. Kontakt kan ske via telefon, pm och mail. Vi kommer i våra grupper skriva vem som har jour och kontaktuppgifter. Även här på hemsidan kommmer informationen skrivas. Detta görs i samarbete med vår lokalförening i Skåne.

Vi är även anträffbara varje vardag, jouren kommer alltså att gälla från kl. 16.00 till 07.00 nästkommande vardag.

 

 

Från och med 1/3 kommer vi att införa jourkontakt. Vilket innebär att en av oss kommer att vara anträffbar kvällar och helger. Kontakt kan ske via telefon, pm och mail. Vi kommer i våra grupper skriva vem som har jour och kontaktuppgifter. Även här på hemsidan kommmer informationen skrivas. Detta görs i samarbete med vår lokalförening i Skåne.

Vi är även anträffbara varje vardag, jouren kommer alltså att gälla från kl. 16.00 till 07.00 nästkommande vardag.