Smärt/ångestlindring vid Substitutionsbehandling.

 Stark ångest eller smärta blir obehandlad eller av exempel rädsla underbehandlad till ett lidande. Detta är inte okej.

"Många av oss tvingas tyvärr till operationsbordet. Den så kallade postoperativa smärtan är i de allra flesta fall helt onödig och oacceptabel även ur rent medicinskt perspektiv.  Eftersom denna skrift inte går att få tag på längre, har jag valt att publicera den i sin helhet. "Citat Thomas Alsbro

Hur är sjukvårdens medicinska kunskap gällande smärta eller ångestlindring tillsammans med underhållsbehandling med läkemedel som Metadon, Buprenorfin, och Suboxone?

 Stark ångest eller smärta blir obehandlad eller av exempel rädsla underbehandlad till ett lidande. Detta är inte okej.

"Många av oss tvingas tyvärr till operationsbordet. Den så kallade postoperativa smärtan är i de allra flesta fall helt onödig och oacceptabel även ur rent medicinskt perspektiv.  Eftersom denna skrift inte går att få tag på längre, har jag valt att publicera den i sin helhet. "Citat Thomas Alsbro

Hur är sjukvårdens medicinska kunskap gällande smärta eller ångestlindring tillsammans med underhållsbehandling med läkemedel som Metadon, Buprenorfin, och Suboxone?

När diagnosen heroinberoende dyker upp i journalerna är ofta läkare antingen okunniga eller har bristande kunskap. Den ovisshet i sjukvården som möter dig som brukare med Buprenorfin vid en inplanerad operation alternativt värre, om akut smärta infinner sig, gör att de ofta står som frågetecken på akutsjukhusen.

De metoder gällande akut smärta hänvisas främst till kortidsverkande opiater där mängden anpassas efter opiattålighet, och att de verkligen håller ned smärtan bra. Det har funnits och finns många fördomar och onödig rädsla kring smärtlindring, tex att narkotikaklassad medicin skulle utlösa återfall hos patienter med underhållsbehandling.

Men i dagens rekommendationer bemöts det som en risk snarare när det inte används och då kan utlösa återfall eller behov att ta till egen smärtlindring och att tillståndet ökar risken för skador. Smärta som löper obehandlad utlöser olika nivåer av möjliga skador. Vissa brukare önskar att LARO mottagningarna skulle lägga ner mer resurser och kunskap gällande förståelsen för de brukare som har indikationer och behov av bensodiazepiner en period i livet, eller de brukare som önskar hjälp med nedtrappning av bensodiazepiner.

Användandet av Bensodiazepiner ses ofta som ett medhängande problem i form av ett sidoberoende inom LARO. Det kan vara rätt besvärligt att komma tillrätta med då nedtrappning av Bensodiazepiner kan vara rätt bökigt att lyckas med för alla.

En ångestproblematik är inte heller så lätt att lösa, om det ska bli hållbart kanske en modell med rimlig nedtrappning kanske vore en ide att återkomma till igen vid eget önskemål.

Det behövs nog i alla fall någonting för alla de som önskar mer hjälp med detta, sedan vad det skulle bestå i är svårare. Men många brukare önskar en lyhörd medicinsk hjälp under svårare perioder där det verkligen inte räcker till med andra insatser, men även fånga upp när någon uttrycker önskemål om en ny nedtrappning.

Mer eller mindre behövs någon insats som kanske för de som haft svårt att lyckas med nedtrappning kan ses som ett projekt som går att lyckas med. Det kanske finns andra insatser med läkemedel för andra abstinensorsakade risker som annars är en självklar insats omkring bensodiazepin utsättning.

Svenska brukare har lika rätt till smärta, ångestlindring som hela världens alla brukare.